MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN JE NUJNO POTREBNO, SAJ IMA ŠTEVILNE PREDNOSTI, KI OLAJŠUJEJO DELO

Prvi začetki razmišljanja o davčni osnovi kot tržni vrednosti so bili v Sloveniji oblikovani že daljnega leta 1994, ko je ministrstvo za finance od OECD prejelo prve usmeritve, da NUSZ (točkovanje) ni primerna davčna osnova, in da je treba razviti sistema množičnega vrednotenja (MVN), ki temelji na podlagi tržnih dogodkov, kot mednarodno najustreznejša rešitev. Tako je bil že leta 1994 oblikovan prvi predlog sodobnega davka na nepremičnine, ki naj bi temeljil na tržnih vrednostih. Nato se je, prav tako na pobudo mednarodne stroke in seveda ob zavedanju, da je treba za množično uporabo razviti poseben sistem vrednotenja, med leti 2000 in 2005 razvil sistem množičnega vrednotenja. Ta je kmalu pokazal velike prednosti tako za potrebe lastnikov nepremičnin kot tudi za državo in danes služi kot večnamenska informacija o stanju na trgu nepremičnin.