PO NOVEM JAVNI USLUŽBENEC PREJME NOVO AKONTACIJO ZA SLUŽBENO POTOVANJE, ČEPRAV NI PORAČUNAL/VRNIL PREDHODNE

V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13. 12. 2019 je objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki začne veljati 1. januarja 2020. S to uredbo se tako kot do zdaj ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.