NAMESTO DA BI DRŽAVE UVAJALE SPODBUDNO DAVČNO ZAKONODAJO, POSTAVLJAJO OVIRE IN ODGOVORNOST PRENAŠAJO NA DAVČNE SVETOVALCE

Na podlagi sprejetih Direktiv EU (z vključenimi ukrepi DAC6) in sprememb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je od 1. julija 2020 treba poročati o potencialno agresivnih čezmejnih aranžmajih davčnega načrtovanja, ki zadevajo več kot eno državo članico EU ali eno državo članico EU in tretjo državo, ob tem pa je izpolnjena vsaj ena od prepoznavnih značilnosti, t. i. Hallmarks. Gre za kategorije, ki določajo posebne značilnosti, ki potencialno nakazujejo agresivno davčno načrtovanje. Informacije si bodo davčni organi med seboj izmenjali avtomatično. Omenjeni ukrepi sledijo istemu cilju, to je zaščiti nacionalnih davčnih prihodkov pred agresivnimi davčnimi shemami oziroma aranžmaji, katerih glavni namen je prelivanje dobičkov v davčno ugodnejše jurisdikcije. Poročati bodo morali t. i. posredniki, kamor sodijo tudi davčni svetovalci, računovodski servisi, odvetniki in podobni.