ALI JE RES TREBA TUJE OSEBNE AVTOMOBILE, KI JIH VOZIJO SLOVENCI, REGISTRIRATI V SLOVENIJI?

Na slovenskih cestah lahko vidimo nemalo luksuznih avtomobilov, v zadnjem letu ali več vedno več takih, ki imajo tujo registracijo, med katerimi prevladujejo registracije drugih držav članic EU. Davčnemu organu taka slika ni najbolj všeč, zato je konec lanskega leta začel izvajati nadzore pri davčnih zavezancih, ki imajo vozila, registrirana v tujini, vozijo se pa po slovenskih cestah.