SODBA SODIŠČA EU C-146/19 SCT ZRUŠILA DOSEDANJO PRAKSO DAVČNEGA ORGANA, KI JE BILA V NASPROTJU S PRAVOM EU

Davčni zavezanec je dolžan obračunati DDV, ko opravi dobavo blaga ali storitev (obdavčljivi dogodek) in v skladu s 33. členom ZDDV-1 nastane obveznost obračuna (če obveznost plačila ni prenesena na prejemnika). Obveznost obračuna in plačila DDV ni odvisna od tega, ali je dobavitelj prejel plačilo od kupca ali ne. Izjema je posebna ureditev plačila DDV po plačani realizaciji (131. do 137. člen ZDDV-1).