KER POGODBA Z ODLOŽNIM POGOJEM DO IZDAJE SOGLASJA NIMA NOBENIH PRAVNIH POSLEDIC, TA ISTA POGODBA NE SME IN NE MORE POVZROČITI DAVČNIH POSLEDIC. 

Kadar starši oziroma zakonec podari kapital svojemu otroku oziroma zakonskemu partnerju na podlagi darilne pogodbe oziroma izročilne pogodbe, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. V tem primeru mu ni treba vložiti napovedi in posledično tudi ne plačati davka na kapitalski dobiček. Pri tem pa mora darovalec oziroma izročitelj biti pozoren predvsem na to, da odlog ugotavljanja davčne obveznosti priglasi do roka za vložitev napovedi za odmero davka na kapitalski dobiček, sicer je »zapravil« možnost za odlog in mora vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček oziroma točneje samoprijavo, saj je zamudil tudi zakonski rok za vložitev napovedi. A tudi ko darovalec oziroma izročitelj pravočasno vloži priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti, lahko pride do težav oziroma situacije, ko davčni organ meni, da priglasitev ni bila pravočasno vložena, kot je to menil v primeru, opisanem v tem članku. Razlog temu je namreč različno tolmačenje glede datuma odsvojitve kapitala, kar posledično vpliva tudi na rok za priglasitev odloga.