ZA NAMI JE ŠE ENO NEPOZABNO IZOBRAŽEVANJE, KI JE PRVIČ POTEKALO V ZAŠČITNIH MASKAH IN Z USTREZNO MEDOSEBNO RAZDALJO

V začetku julija 2020 sta Davčno izobraževalni inštitut in Davčno svetovalna zbornica Slovenije izvedla že 45. davčno izobraževalne dneve in 9. kongres davčnih svetovalcev Slovenije, ki se jih je udeležilo več kot 80 udeležencev. Izobraževanje je zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 potekalo v posebnih razmerah in v veliki dvorani Hotela Thermana Park Laško. Pri izvedbi izobraževanja smo spoštovali vse zahtevane pogoje in pridobili pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V naši več kot skoraj petindvajsetletni zgodovini organizacije izobraževanj je to bilo prvo izobraževanje, ki je potekalo v zaščitnih maskah in z ustrezno medosebno razdaljo (Fotografija 1).