POVPREČENJE VELJA TUDI V PRIMERU PREJEMA ODŠKODNINE NA PODLAGI SODBE ZARADI IZGUBLJENEGA DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Povprečenje dohodka, kot je urejeno v 120. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), se praviloma uporabi le za dohodke iz delovnega razmerja. V sodbi upravnega sodišča IV U 177/2017-10 z dne 21. 8. 2019 je sodišče zavzelo stališče, da je treba institut povprečenja uporabiti tudi, če gre za odškodnino na podlagi sodne odločbe, ki je bila prejeta kot nadomestilo za izgubljeni dohodek iz dejavnosti. Namen instituta povprečenja je v tem, da osebe, ki so v enem davčnem letu prejele dohodke, ki bi jih morale v več preteklih letih, niso v slabšem položaju kot osebe, katerim je bila dohodnina za dohodek iz preteklega leta odmerjena vsako leto sproti. Tako se enakopravno obravnavajo zavezanci, ki so v enakem ekonomskem položaju, ki imajo enako visoke dohodke in so zato obremenjeni enako.