LETA 2014 MALTRETIRANJE IN NEZUSTAVNE ODLOČBE, LETA 2021 VRAČILA IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

Davčni postopki po 68.a členu Zakona o davčnem postopku, tako imenovani osebni davčni pregledi, so mnogim uničili življenja. Po šestih letih so, zaradi odločbe ustavnega sodišča, dočakali ponovne postopke. Zaradi postopkovnih napak se davčnim zavezancem vračajo visoki zneski in še zamudne obresti.

Te dni smo v našem podjetju opravili analizo postopkov po 68. a členu Zakona o davčnem postopku, za katere se je  izkazalo, da so bili nezakoniti in neustavni. Gre za osebne davčne preglede. Čeprav sem Furs davnega leta 2014 opozarjal ne nezakonito in neustavno postopanje, so se iz mojih opozoril norčevali. Zdaj ko je jasno, da so postopali napačno, so vsi vodstveni že v drugih službah.

V devetih davčnih postopkih, ki so do zdaj zaključeni v naših primerih, gre za ponovne postopke, je rezultat naslednji. Furs je v prvotnih postopkih skupaj z zamudnimi obrestmi odmeril nekaj več kot 2,5 milijona evrov, v ponovnih postopkih pa le pičlih 189.000 evrov. Nezakonito obdavčenim davčnim zavezancem je bilo vrnjenih več ko 1,3 milijona evrov plačanega davka in dodatno 470.000 evrov zamudnih obresti.

Glede na nezakonite in neustavne odločbe in glede na to, da sem jih na to opozoril že leta 2014, menim, da bi zamudne obresti morali davčnim zavezancem vrniti tisti finančni inšpektorji oziroma njihovi nadrejeni, ki so izdali ali naročili izdajanje nezakonitih in neustavnih odločb. Glede na to, da so zamudne obresti bile že plačane iz proračuna, bi finančni inšpektorji morali poravnati ta odliv iz proračuna.

PRVOTNI DAVČNI POSTOPKI PONOVNI DAVČNI POSTOPKI
2.500.000,00 189.000,00

 

VRNJENO ZAVEZANCEM PLAČANE ZAMUDNE OBRESTI
1.300.000,00 470.000,00