Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2019

Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. 8. 2020.

Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so najpozneje do 15. 7. 2020 na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem velja opozoriti, da je Furs sestavil in odpremil informativni izračun za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, ki jih ima na voljo na podlagi uradnih evidenc, in podatkov, ki so jih Fursu do 5. 2. 2020 posredovali izplačevalci in zavezanci.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. julija 2020 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2019 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. 5. 2020, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa. Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez njega (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki po portalu eDavki ali po mobilni aplikaciji eDavki.

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine

Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri Fursu in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, davčni organ obvešča, da bo 10. 8. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedel pobote za vse neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 8. 2020.

Furs zato zavezance poziva, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najpozneje do 6. 8. 2020, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 evrov.