OSNOVNI NAMEN UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA JE VZPOSTAVITEV SISTEMA, KI BI VSEM DRŽAVLJANOM ZAGOTAVLJAL EKSISTENČNO, SOCIALNO IN EKONOMSKO VARNOST

Univerzalni temeljni dohodek (v nadaljevanju: UTD) je znesek, ki ga država izplačuje individualno, v enaki višini in rednih časovnih presledkih vsem svojim državljanom oziroma članom skupnosti, ne glede na premoženje in dosedanje dohodke posameznika[1].

Začetki ideje o univerzalnem temeljnem dohodku segajo v 16. stoletje. Aktualnejša je znova postala ob veliki finančni krizi okoli leta 2008.