IGNORIRANJE NAMENSKE RAZLAGE DAVČNIH PREDPISOV IN POMANJKANJE ŠIRŠEGA RAZUMEVANJA DAVČNEGA SISTEMA PRI USLUŽBENCIH FINANČNE UPRAVE SKRBITA DAVČNE ZAVEZANCE

Tujci, ki postanejo davčni zavezanci po slovenskem davčnem sistemu, se nemalokrat čudijo odnosu finančnih uslužbencev do davčnih zavezancev, ki enostavno ne znajo celovito obravnavati tujca, ki se pojavi na vratih posameznega finančnega urada. Takoj opazijo težave uslužbencev pri komuniciranju v tujem jeziku in pomanjkanje uporabnih informacij za tujce, ki na novo vstopajo v slovenski davčni sistem. Zato so, celo tisti zavezanci z najnižjimi dohodki, enostavno prisiljeni poiskati pomoč davčnih svetovalcev.