petra

/Petra Zidar
­

About Petra Zidar

This author has not yet filled in any details.
So far Petra Zidar has created 886 blog entries.

Uvodnik – Korona

18/03/2020|

Človeštvo je pred veliko preizkušnjo. Med nas se je naselil virus, ki ne izbira. Najprej so ga mnogi ignorirali, saj je bil tam daleč, ko je prišel med nas, so nam trdili, da je nevaren le za starejše, zdaj pa nam sporočajo, da je lahko usoden tudi za mlajše. Ni pomembno, ali si mlad ali [...]

Nova obdavčitev lastnega deleža

18/03/2020|

PRODAJA LASTNEGA DELEŽA BILA OBDAVČENA DO 1. 1. 2007 IN OD 1. 1. 2020 FURS KLJUB TEMU OBDAVČEVAL IN OBDAVČUJE TUDI VMES, KO NI BILO ZAKONSKE PODLAGE S 1. januarjem letos se je zakonska ureditev davčne obravnave prodaje deleža v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe bistveno spremenila. Nova ureditev je posledica številnih davčnih postopkov, ki [...]

Vsaka odškodnina ni brez dohodnine

18/03/2020|

V PRAKSI VELIKOKRAT OPAŽAMO, DA ZAVEZANCI ŽELIJO ZA BESEDO ODŠKODNINA SKRITI PREJEMEK, KI PO NJIHOVEM NI PREDMET OBDAVČITVE Z DOHODNINO Vsaka odškodnina, ki jo prejme fizična oseba iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode, ni nujno oproščena plačila dohodnine. Treba je podrobno proučiti določbo 5. točke 27. člena ZDoh-2 in po potrebi tudi določbe Obligacijskega zakonika. [...]

Novo – DDV oprostitve dobav v EU

18/03/2020|

ČEPRAV STA MINILA ŽE DOBRA DVA MESECA OD ZAČETKA UVELJAVITVE NOVOSTI, DAVČNI ORGAN ŠE ZMERAJ NI PODAL NOBENEGA POJASNILA    O dobavi blaga kot obdavčljivi transakciji govorimo, kadar davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti opravi prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi na prejemnika, kot da bi bil ta lastnik. Določbe ZDDV-1 o [...]

Napake pri transfernih cenah

18/03/2020|

Z VIDIKA TRANSFERNIH CEN JE IZJEMNO POMEMBNO, DA IMA SKUPINA NADZOR NAD REZULTATI VSEH ČLANIC SKUPINE Da so »transferne cene bolj umetnost kot znanost« je rek, na katerega se pogosto spomnim, ko za stranko po pooblastilu sodelujem z davčnimi inšpektorji pri davčnih inšpekcijskih nadzorih s področja transfernih cen. Poleg tega, da je že sama Finančna [...]

Davčne novosti

18/03/2020|

DAVČNE NOVOSTI Opozorilo na goljufije Furs je na svoji spletni strani objavil informacijo, da nemška družba pošilja slovenskim zavezancem obrazec za vpis ID za DDV v povezavi z varstvom osebnih podatkov – t. i. uredbo GDPR. V enem od primerov je to pismo prejel samostojni podjetnik, ki še nikoli ni posloval z Nemčijo. Po posredovanju [...]

Kaj pa odgovornost inšpektorjev?

18/03/2020|

TUDI ČE SODIŠČE ODPRAVI NEZAKONITO ODLOČBO FURSA, NI MOŽNO ODPRAVITI VSEH POSLEDIC, KI SO VAS MEDTEM ČASOM PRIZADELE Iz dneva v dan prihajajo na naš naslov stranke, zavezanci za davek, fizične in pravne osebe, ki ne vidijo izhoda iz začaranega kroga manevrov finančne uprave. Pred nekaj časa sem o tem na kratko že pisala, vendar [...]

Večkratno plačevanje prispevkov

18/03/2020|

ZAVAROVANCI SE VSE POGOSTEJE SPRAŠUJEJO O (NE)SMISELNOSTI VEČKRATNEGA PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST Na podlagi slovenske socialne zakonodaje se dogaja, da morajo osebe, ki opravljajo več različnih oblik dela, večkrat plačati (isto) vrsto prispevkov za socialno varnost. Zavarovanci, ki plačujejo prispevke na podlagi različnih vrst zavarovanj, pričakujejo, da bi se to upoštevalo pri uveljavljanju pravic [...]

Napredek v plačevanju davkov (2.del)

18/03/2020|

V ZADNJIH 15 LETIH OPAŽAMO IZBOLJŠAVE PRI ENOSTAVNOSTI PLAČEVANJA DAVKOV V 190 GOSPODARSTVIH V pretekli izdaji revije je beseda tekla o svetovnem napredku v plačevanju davkov. Povzetek je nastal glede na poročilo PwC in World Bank Group, kjer že leta primerjajo davčne sisteme po vsem svetu. V zadnjih 15 letih ugotavljajo velik napredek pri enostavnosti [...]

DPN in ustna pogoda

18/03/2020|

ČE ZAVZAMEMO STALIŠČE, DA OBVEZNOST NASTANE S SKLENITVIJO USTNE POGODBE, NASTANE PROBLEM Z VIDIKA ZASTARANJA ODMERE DPN Vprašanje je, kdaj nastane davčna obveznost vložitve davčne napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, če je bila sklenjena leta 2008 ustna prodajna pogodba, sodišče pa je šele v letu 2019 odločilo, da na podlagi konvalidacije pogodbe slednja [...]