BREXIT SE PRIBLIŽUJE IN ODDALJUJE, MOGOČE DO NJEGA SPLOH NE BO PRIŠLO, TODA NE GLEDE NA VSE, SE JE TREBA PRIPRAVITI IN DDV JE ENO OD ZAHTEVNEJŠIH DAVČNIH PODROČIJ

Na dan, ko tole pišem, je že povsem jasno, da se brexit 31. oktobra 2019 ni zgodil in da je naslednji možni datum 31. januar 2020. Britanski zavezanci so torej še vedno »zavezanci s sedežem/prebivališčem v EU«, Velika Britanija (še) ni postala nečlanica oz. tretja država.

Kaj bi se ali se bo zgodilo, ko to postane?