NOVE OBVEZNOSTI ZA DOBAVITELJE IZ EU

V nadaljevanju opisujem spremembe, ki bodo veljale po koncu prehodnega obdobja, to je od 1. januarja 2021 dalje, za prodajo blaga kupcem v Veliko Britanijo (VB), in jih je objavil britanski davčni organ (HMRC) na svojem spletnem portalu[1]. S tem datumom se bo Velika Britanija štela z vidika EU za tretjo državo. Opisane spremembe se v precejšnji meri zgledujejo po ureditvi za pošiljčne posle, ki bo znotraj EU veljala s 1. julijem 2021 (namesto s 1. januarjem 2021, kot je bilo prvotno predvideno[2]).