2018

/2018
­

Uvodnik – Srečno v 2019

19/12/2018|

Pomembna novica teh dni je, da Furs po nepotrebnem doživlja vedno več porazov na sodnih instancah. Zadnjič smo vam predstavili primer uvoznika banan, ki je uspel na evropskem sodišču, v tej številki vam predstavljamo sodbo upravnega sodišča, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava pri določitvi navideznega posla, in sodbo vrhovnega sodišča, ki je [...]

(Ne)obdavčitev vračila posojil

19/12/2018|

FURS JE V ZADNJIH LETIH IZDAL KAR NEKAJ ODLOČB, V KATERIH JE POSLE DAVČNIH ZAVEZANCEV RAZGLAŠAL ZA NAVIDEZNE IN JIH OBDAVČEVAL, ZDAJ PA JE ŠE UPRAVNO SODIŠČE ODLOČILO, DA JE TO POČEL NAPAČNO Furs je v zadnjih letih v določenem številu davčnih postopkov nekatere posle davčnih zavezancev razglašal za navidezne in jih obdavčeval. Zdaj mu [...]

Neodvisno odvisni zlom

19/12/2018|

VRHOVNO SODIŠČE JE ODLOČILO, DA JE FURS BREZ USTREZNEGA DOKAZA OBDAVČIL DAVČNO ZAVEZANKO, SAJ MORA FURS RAVNO TAKO DOKAZATI TISTO, KAR TRDI V članku vam predstavljam zanimivo sodbo vrhovnega sodišča X Ips 76/2017 z dne 10. 10. 2018, ki je zavzelo jasno stališče glede standarda dokazovanja za davčni organ v postopkih odmere davka od nepojasnjenega [...]

Proračun storitev javnih služb

19/12/2018|

IZVAJALEC MORA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE UGOTOVITI RAZLIKO MED POTRJENO CENO IN OBRAČUNSKO CENO OPRAVLJENIH STORITEV IN NATO PRIPRAVITI ELABORAT Z IZKAZANIM MOREBITNIM PRESEŽNIM DOBIČKOM Oblikovanje in določanje cen lokalnih gospodarskih javnih služb – oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ter odstranjevanja komunalnih [...]

FURS obdavčil brez dokazov

19/12/2018|

SODIŠČE UGOTAVLJA, DA SE Z NAKNADNIMI VPLAČILI KAPITALA NE POVEČUJEJO OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI Ob ustanovitvi družbe lahko ustanovitelji prispevajo svoj vložek v denarju ali kot stvarni vložek (npr. nepremičnine, premičnine, pravice, podjetje ali del podjetja). Na enak način lahko družbeniki izvedejo dokapitalizacijo družbe alinaknadna vplačila. Od prenosa nepremičnin kot stvarnega vložka [...]

DDV pri obnovi in popravilih nepremičnin

19/12/2018|

DA BI PREJEMNIK STORITVE LAHKO OBRAČUNAL SLOVENSKI DDV NAMESTO IZVAJALCA, MORA BITI DAVČNI ZAVEZANEC, IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV V SLOVENIJI Obnova in popravila nepremičnin sodijo med storitve, ki se za namene obdavčitve z DDV obravnavajo kot neposredno povezane z nepremičnino, saj se z njimi fizično posega vanjo. Posledično se kraj obdavčitve določa po posebnem pravilu, [...]

Nezakonita izvršba

19/12/2018|

FINANČNA UPRAVA JE ZAVEZANCU IZVRŠILA IZVRŠBO NA NJEGOVA DENARNA SREDSTVA, ČEPRAV ZAVEZANEC NI IMEL DAVČNEGA DOLGA Primer, predstavljen v tem članku, se ne bi smel zgoditi. Finančna uprava je izvršila neupravičeno davčno izvršbo. Odziv Finančne uprave je bil pričakovan – zavezanec je imel veliko administrativnega dela z odpravljanjem posledic tega malomarnega dejanja.  Še enkrat se [...]

Novosti pri povračilu stroškov postopka

19/12/2018|

V SLOVENIJI IMAMO TRI STANOVSKA ZDRUŽENJA, KI IMAJO SVOJO TARIFO OZIROMA SMERNICE ZA ZARAČUNAVANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA Vse do 1. januarja 2007 davčni organ davčnemu zavezancu ni povrnil stroškov davčnega postopka v primerih, ko je davčni zavezanec uspel v davčnem postopku, oziroma ko niso bile ugotovljene nepravilnosti. To je bilo omogočeno šele s sprejemom novega [...]

Davčne novosti

19/12/2018|

MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je na svojem portalu objavila vse vrste izmenjave informacij s carinskega in davčnega področja ter pravne podlage za posamezne izmenjave. Glede na pomembnost informacije za davčne zavezance v celoti povzemamo objavo Fursa. Potreba držav po medsebojnem upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v obdobju globalizacije hitro narašča. Mobilnost [...]

Pogosta vprašanja pri boniteti za avto

19/12/2018|

V NEKATERIH PODJETJIH ŠE VEDNO NE OBRAČUNAVAJO BONITETE, ALI JO OBRAČUNAVAJO V NAPAČNI VIŠINI, IMAJO PA TUDI POMANJKLJIVE EVIDENCE PREVOŽENIH KILOMETROV Boniteta je v 39. členu ZDoh-2 opredeljena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z [...]