490 – NOVEMBER

//490 - NOVEMBER
­

Uvodnik – Zmagovalci

19/11/2018|

Volitve so za nami in vsi smo zmagovalci. Zmagovalci so tisti, ki so postali župani, zmagovalci so tisti, ki niso postali župani, saj jim ne bo več treba dajati nemogočih obljub, in zmagovalci smo vsi ostali državljani, da bomo lahko končno zaživeli v miru. Toliko sovraštva, kot so nam ga posredovale zadnje državnozborske in to [...]

Utaji Romun, plača Slovenec

19/11/2018|

DAVČNI ZAVEZANEC NI ZAVEZAN NAKNADNO PLAČATI DDV, ČE NI VEDEL, DA BO PRI NAKNADNIH DOBAVAH PRIŠLO DO UTAJE DDV Slovenski davčni zavezanci, ki opravljajo dobave blaga drugim davčnim zavezancem v Evropski uniji (EU), so bili v zadnjih letih od Cursa in pozneje Fursa deležni tudi neupravičene odmere davka na dodano vrednost, katerega niso plačali prejemniki [...]

DDV samoprijava po novem

19/11/2018|

ČE FURS PO PREDLOŽITVI OBRAČUNA DDV NA PODLAGI SAMOPRIJAVE UGOTOVI, DA POGOJI ZA SAMOPRIJAVO NISO IZPOLNJENI, S SKLEPOM ZAVRNE OBRAČUN V DELU, KI SE NANAŠA NA OBRESTI ZDDV-1 daje zavezancem možnost, da pod predpisanimi pogoji napake v DDV-obračunih, ki jih odkrijejo sami, popravijo v tekočem obračunu in da obračune, ki niso bili oddani v zakonitem [...]

Neodvisno odvisni zlom

19/11/2018|

VELIKO BOLJE BI BILO, ČE BI DRŽAVA POGODBENIM STRANKAM PUSTILA, DA SE SAMI ODLOČITA, KAKŠNO RAZMERJE BOSTA IZBRALI, IN TO BREZ STRAHU ZA POSLEDICAMI Pri sklepanju pogodb o sodelovanju z izvajalci storitev je treba oceniti, ali v načinu sodelovanja med naročnikom in izvajalcem, ki je zasebnik (običajno normiranec), ne obstajajo elementi odvisnega delovnega razmerja, na [...]

Obdavčitev odpravnin

19/11/2018|

PRI UGOTAVLJANJU, ALI GRE ZA ODPRAVNINO, KI NI OBDAVČENA, JE TREBA BITI POZOREN NA VEČ KRITERIJEV Ob poteku ali prekinitvi delovnega razmerja zaposlenim pripada pravica do odpravnine.  Kako visoka – merjeno v evrih – je ta pravica in koliko si od te pravice vzame tudi FURS, je odvisno od tega, na kakšni podlagi je ta [...]

DDV karambol

19/11/2018|

ČE STE V VELIKIH KOLIČINAH KUPOVALI OD RIZIČNEGA PREPRODAJALCA, DAVČNI ORGAN LAHKO ZAKLJUČI, DA STE SODELOVALI PRI ZLORABI POSEBNE SHEME Preprodajalci rabljenih motornih vozil, s čimer mislim predvsem na preprodajalce rabljenih osebnih motornih vozil, le-ta pridobivajo večinoma iz drugih držav članic EU. Prodajalec iz EU je običajno tudi preprodajalec, ki prodajo rabljenega vozila izvede po [...]

Davčne novosti

19/11/2018|

Utaje DDV pri pridobitvah vozil iz drugih držav članic EU V Fursu v postopkih odmere davka na motorna vozila (DMV) ugotavljajo vedno več nepravilnosti in utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Če je kupec fizična oseba, se od pridobitve rabljenega vozila DDV praviloma obračuna v državi članici EU prodajalca. Kadar [...]

Izračuni – Biti upokojenec in podjetnik

19/11/2018|

DAJATVE NE SMEJO BITI TAKO VISOKE, DA BI PODJETNIKA/UPOKOJENCA ODVRNILE OD LEGALNEGA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V državah EU se vedno več upokojencev odloča za plačano delo ali dejavnost po upokojitvi.  Veliko držav članic EU delo po upokojitvi iz več razlogov podpira. Ta podpora  je v skladu s politiko podaljševanja delovne dobe, hkrati pa imajo od možnosti [...]

NLB in Lipica, Dvojna izguba?

19/11/2018|

DOKLER DAVKOPLAČEVALCI Z DAVKI POKRIVAMO PRORAČUN, POLITIKA LAHKO Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM UPRAVLJA TUDI NERACIONALNO, SAJ NIHČE NE ODGOVARJA Če ne boste izdali računa za sok ali kavico in vas bodo pri tem dejanju ujeli inšpektorji Fursa, boste plačali kazen. Če boste iz blagajne gostinskega lokala vzeli pet evrov, ker ste doma pozabili denarnico, in si [...]

Nove hotelske zvezdice

19/11/2018|

»STARE« ZVEZDICE IN JABOLKA JE TREBA NA NOVO KATEGORIZIRATI S 1. oktobrom 2018 je začel veljati novi Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki vsem lastnikom nastanitvenih obratov do 1. 4. 2019 nalaga obveznost izvedbe kategorizacije po novih kriterijih. Naj  bo (obvezen) postopek kategorizacije v skladu z novimi pravili o kategorizaciji nastanitvenih [...]