501 – OKTOBER

//501 - OKTOBER
­

Uvodnik – Lepa dežela

19/10/2019|

V mislih kot ptica lebdim nad lepo in majhno deželico. Naša kokoš je eden najlepših delov planeta, na katerem živi veliko pridnih mravljic, ki vsak mesec s svojimi prispevki polnijo vrečo brez dna.  Ker sem v zraku, vidim in slišim marsikaj. Tako minister za finance govori o spremembah davčne zakonodaje, ki naj bi razbremenila zaposlene [...]

Kaznovanje davčnih utaj

19/10/2019|

REZULTATI ŠTEVILNIH RAZISKAV KAŽEJO, DA JE DAVČNA UTAJA TOLIKO NIŽJA, KOLIKOR JE VIŠJA ZAGROŽENA KAZEN Pri ravnanju davčnih zavezancev izhajamo iz klasične ekonomske teze, da osebe sprejemajo za maksimiranje svojih koristi racionalne in subjektivno koristne odločitve; iz množice možnosti izberejo tisto, ki jim prinaša največjo korist, v našem primeru privarčevani davek, in povzroča najmanj žrtev. [...]

Dve transakciji, dve stališči

19/10/2019|

OBE ZAPOREDNI TRANSAKCIJI, DOBAVI ZEMLJIŠČA, NA KATEREM JE SKLADIŠČE, STA EKONOMSKO NEODVISNI PRODAJI IN NE PREDSTAVLJATA ENOTNE TRANSAKCIJE  Nepremičnine so na splošno vedno aktualna zadeva, in sicer z več vidikov, z vidika prodaje, oddajanja v najem in navsezadnje tudi z vidika naložb. Pri transakcijah z nepremičninami, pri čemer mislim tukaj konkretno na prodajo, se vseskozi [...]

Pasti bonitete vozil

19/10/2019|

ZA ELEKTRIČNA OSEBNA VOZILA DOSTI NIŽJA BONITETA, SAJ MESEČNO ZNAŠA LE 0,3 ODSTOTKA OD NABAVNE VREDNOSTI VOZILA Čeprav so bile bonitete, vezane na osebna vozila, že mnogokrat predstavljena tema, jo ponovno na kratko obnavljam, deloma zaradi še vedno pogostih napak zavezancev, deloma pa zaradi novih, strožjih stališč davčnega organa v določenih primerih obračuna bonitete ob [...]

Brexit in ddv (1.del)

19/10/2019|

BREXIT SE PRIBLIŽUJE IN ODDALJUJE, MOGOČE DO NJEGA SPLOH NE BO PRIŠLO, TODA NE GLEDE NA VSE SE JE TREBA PRIPRAVITI IN DDV JE ENO OD BOLJ ZAHTEVNIH DAVČNIH PODROČIJ Ni še jasno, ali bo do brexita prišlo že ta mesec ali morda prihodnje leto. Prav tako tudi ni mogoče napovedati, kaj, če sploh kaj, [...]

Novosti pri samoprijavi

19/10/2019|

INSTITUT SAMOPRIJAVE SE JE OD LETA 2007 IZKAZAL KOT POZITIVNA SPREMEMBA, KI V PRORAČUN PRINAŠA DODATNE PRIHODKE, ZAVEZANCEM PA OMOGOČA, DA ZARADI SVOJIH NAPAK NISO KAZNOVANI Z veljavnem Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 je urejen institut samoprijave, ki naj zavezance za davek spodbudi, da bi morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka sporočili davčnemu [...]

Davčna inšpekcija brez meja

19/10/2019|

PROGRAM ZA KREPITEV REVIZIJSKE ZMOGLJIVOSTI DAVČNE INŠPEKCIJE BREZ MEJA (TIWB) POMAGA K DOSEGU VEČJE DAVČNE TRANSPARENTNOSTI PO SVETU Na spletu sem zasledila zanimiv in spodbuden članek, ki govori o strokovni pomoči državam v razvoju pri obdavčevanju multinacionalk in o spodbudi mobilizacije domačih prihodkov. Iniciativa OECD »Tax Inspectors Without Borders (TIWB)« je program, ki se je [...]

Podjetja v tuji lasti

19/10/2019|

LASTNIŠTVO TUJCEV V SLOVENSKIH PODJETJIH POMENI TUDI, DA SE DOBIČKI PRETAKAJO V TUJINO Z leti se v Sloveniji vse bolj krepi delež podjetij v tuji lasti. To je seveda pričakovana posledica internacionalizacije gospodarstva in seveda tudi privatizacijskih procesov, ki so potekali v državah z nekdaj državno ali družbeno lastnino. V Sloveniji je bil za razliko [...]

Računovodstvo veterinarske postaje (2.del)

19/10/2019|

KER SO VETERINARSKE POSTAJE MIKRO OZIROMA MALA PODJETJA, JE OPTIMALNA REŠITEV NAJETJE ZUNANJEGA RAČUNOVODSTVA Računovodstvo veterinarske postaje Računovodstvo veterinarske postaje L je organizirano kot zunanja pogodbena storitev računovodskega servisa in deluje na podlagi Pravilnika o računovodstvu veterinarske postaje L. Slednji temelji na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi [...]

Koristne informacije

19/10/2019|

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE  ZA LETO 2019 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine  (Uradni list RS, št. 79/2016)                                                                       [...]