503 – DECEMBER

//503 - DECEMBER
­

Uvodnik – Zaključek

19/12/2019|

Pred vami je zadnja letošnja številka revije Denar. Upamo, da smo vam tudi v letošnjem letu postregli s potrebnimi informacijami, ki so vas opozorile na morebitne napake v vašem poslovanju. Naša želja je, da bi to poslanstvo opravljali še naprej. Da smo na pravi poti, dokazuje dejstvo, da se je v iztekajočem letu povečalo število [...]

Praktični primeri oprostitve DDV v 2020

19/12/2019|

ZAOSTROVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV DOBAVE BO ZAVEZANCEM POVZROČILO VELIKO SIVIH LAS IN NEGOTOVOSTI V skladu z določbo 1. točke 46. člena ZDDV-1[1] so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga iz Slovenije v drugo državo članico odpošlje ali odpelje davčni zavezanec – dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba za račun enega od njiju, če pridobitelj deluje [...]

Novi zneski davka od premoženja

19/12/2019|

NOVI ZNESKI DAVKA OD PREMOŽENJA V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13.12.2019 so objavljeni novi zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov, ki veljajo od 14. 12. 2019 dalje. a.) stavbe Od vrednosti EUR                    Znaša davek nad                [...]

Nova uredba o povračilu stroškov

19/12/2019|

PO NOVEM JAVNI USLUŽBENEC PREJME NOVO AKONTACIJO ZA SLUŽBENO POTOVANJE, ČEPRAV NI PORAČUNAL/VRNIL PREDHODNE V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13. 12. 2019 je objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki začne veljati 1. januarja 2020. S to uredbo se tako kot do zdaj ureja povračilo stroškov za [...]

Pasti odsvojitve deleža

19/12/2019|

OB VSAKI ODSVOJITVI POSLOVNEGA DELEŽA JE TREBA PREVERITI, KAKŠNE OBVEZNOSTI IMA PRODAJALEC, ZATO PRED ODSVOJITVIJO DELEŽA OBIŠČITE DAVČNEGA SVETOVALCA V praksi zaznavamo primere, ko fizične osebe, imetniki deleža v gospodarski družbi, ob odsvojitvi deleža ne izpolnijo svoje zakonske dolžnosti in ne vložijo napovedi. Razlogi za to so različni. Na primer sploh ne vedo, da je [...]

Direktor dela na črno

19/12/2019|

DIREKTORJI IN PROKURISTI, KI SVOJE DELO OPRAVLJAJO BREZPLAČNO, MORAJO PODPISATI POGODBO IN IMETI UREJENO PRIJAVO V ZAVAROVANJE Sankcije iz naslova izvrševanja Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) lahko doletijo številne gospodarske subjekte, ki prepozno ali sploh ne opravijo prijave fizičnih oseb v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V [...]

Uspešen zaključek leta 2019

19/12/2019|

DAVČNOSVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE POUDARJA SODELOVANJE Z DAVČNOSVETOVALNIMI ZBORNICAMI DRUGIH DRŽAV Davčnosvetovalna zbornica Slovenije (DSZS) je po samo enem letu obstoja presegla vse zastavljene cilje, kar se odraža v nenehnem povečevanju članstva, ki trenutno šteje 93 članov. V zbornici upamo, da bomo kmalu presegli številko 100. Aktivnosti v EU DSZS je postala članica Evropskega združenja davčnih [...]

Sklep in padla bančna tajnost

19/12/2019|

DO SKLEPA O ZAVAROVANJU PRIHODNJEGA DAVČNEGA DOLGA S KRŠITVIJO USTAVNE PRAVICE DO BANČNE TAJNOSTI Ste prejeli sklep za zavarovanje, s katerim je prepovedana odtujitev in obremenitev nepremičnine, in to še preden ste sploh bili pozvani k popisu premoženja in imeli možnost sodelovanja v davčnem inšpekcijskem postopku? Vam je Furs v skladu z določbami 16. in [...]

Poslovna uspešnost in davek

19/12/2019|

PRI IZPLAČILU POSLOVNE USPEŠNOSTI V VEČ DELIH V ENEM LETU SAMO PRVO IZPLAČILO NE BO OBDAVČENO Z DOHODNINO Delodajalci se ob koncu uspešnega poslovnega leta vse pogosteje odločajo, da bodo svoje zaposlene nagradili za njihov vloženi trud, s katerim so pripomogli k uspehu celotnega podjetja. Tovrstna zahvala ima nemalokrat tudi motivacijski učinek. V Sloveniji poslovno [...]

Davčne novosti

19/12/2019|

Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom Glede na določbe 50. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen prenos denarnih sredstev. Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih standardih za [...]