2020

/2020
­

Uvodnik – Premirje

19/11/2020|

Koliko so vredna človeška življenja in koliko je vreden boj za oblast? To sta dve vprašanji, ki mi zadnje mesece ne dasta miru. Ali so se nekateri res spustili tako nizko, da svetovno epidemijo izkoriščajo za boj za oblast, za podtikanja, nagajanja, sklicevanja parlamentarnih komisij, postavljanja poslanskih vprašanj, miniranja dogovorov, pregovarjanja nasprotnikov, predlaganje novega vodje, [...]

Ni plačila, ni identifikacije za DDV

19/11/2020|

GREHI IZ PRETEKLOSTI SO LAHKO OVIRA PRI IDENTIFIKACIJI ZA DDV Preden davčni zavezanec preseže mejni prag 50.000,00 evrov obdavčljivega prometa, se je dolžan identificirati za namene davka na dodano vrednost. Če davčni organ dvomi o upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za DDV, lahko od davčnega zavezanca zahteva predložitev zavarovanja za izpolnitev davčne obveznosti iz naslova [...]

Poenostavitev strateškega sveta

19/11/2020|

PREDLAGANE POENOSTAVITVE SO PRIPRAVLJENE NA TA NAČIN, DA BODO VSI UDELEŽENCI NA BOLJŠEM, POSLOVANJE LE-TEH PA SE BO POENOSTAVILO Strateški svet za debirokratizacijo je v treh delovnih skupinah na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju od 29. 5. 2020 do 25. 8. 2020 na devetih sejah obravnaval veliko število predlogov za debirokratizacijo oziroma poenostavitve. Po obsežnem [...]

Analiza predlogov strateškega sveta

19/11/2020|

STRATEŠKI SVET ZA DEBIROKRATIZACIJO PRIPRAVIL UDARNI NABOR UKREPOV POENOSTAVITEV  Že pred tedni je zaokrožila med davčnimi zavezanci, davčno stroko in mediji vest, da je Strateški svet Vlade RS za debirokratizacijo pripravil udarni nabor ukrepov poenostavitev na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, ki je v javnosti bil predstavljen le v grobih obrisih. Zdaj so znane že [...]

Obdobje popravka DDV

19/11/2020|

(NE)SMISELNOST DOLOČBE 69. ČLENA ZDDV-1 Značilnost nepremičnin je, da jih kot osnovna sredstva zavezanec uporablja za opravljanje svojih dejavnosti  skozi daljše obdobje. Zakon o DDV zato določa, da ima zavezanec pravico, da uveljavlja odbitek vstopnega DDV v obdobju, ko sta izpolnjena dva pogoja: nastala je obveznost obračuna davka in zavezanec razpolaga z ustreznim računom, vendar [...]

Kriza revizijske dejavnosti

19/11/2020|

ZNIŽANJE REVIZIJSKIH CEN ODRAŽA NIZKO RAVEN REVIZIJSKEGA NAPORA OZIROMA MOČNO POGAJALSKO MOČ NAROČNIKOV REVIZIJSKIH STORITEV Namen članka je prikazati znake in posledice krize revizijske dejavnosti v Sloveniji. Revizijske družbe vedno težje dosegajo cilje, pomembne za preživetje. To se odraža v nenehnem zniževanju cen revizijskih storitev, vse slabšem poslovnem izidu revizijskih družb in relativnem zniževanju plač [...]

Težave II. stopnje

19/11/2020|

DAVČNI ZAVEZANCI IMAJO PRAVICO DO ODLOČITEV II. STOPNJE V RAZUMNEM ROKU, SAJ SO POSLEDICE DAVČNIH ODLOČB IZRAZITO POMEMBNE  Davčni zavezanci, ki vlagajo pritožbe na odločbe Finančne uprave Republike Slovenije, se sprašujejo, zakaj pritožbeni postopki na drugi stopnji, torej na ministrstvu za finance, trajajo tako zelo dolgo. Zakonsko določen rok za izdajo odločbe ni spoštovan. Na [...]

Pravne praznine

19/11/2020|

PRAVNE PRAZNINE SO DOLOČBE V DAVČNIH ZAKONIH, KI POSAMEZNIM DAVČNIM ZAVEZANCEM OMOGOČAJO, DA PLAČAJO DAVEK V MANJŠEM ZNESKU KOT SICER, ALI CELO, DA SE IZOGNEJO PLAČILU DAVKA Pogosto med ljudmi vlada prepričanje, da se nekateri bogatijo zaradi lukenj v zakonu oziroma slabih zakonov, ki omogočajo samovoljnost tistih, ki odločajo v posameznem postopku, pa naj si [...]

Pravično plačilo, pravični davek

19/11/2020|

STOPNJA NEENAKOSTI JE V SLOVENIJI MED NAJNIŽJIMI (ČE NE NAJNIŽJA NA SVETU) IN TO SE ODRAŽA TUDI V RELATIVNO NIZKEM DELEŽU TEH BOLJE PLAČANIH LJUDI Ena najpogostejših debat bo vedno o »poštenem in pravičnem« nagrajevanju in obdavčevanju dohodkov. Pri tem si seveda poštenost in pravičnost razlaga vsak po svoje, redko kdo meni, da je pravično [...]

Davek na rdeče meso

19/11/2020|

ALI BODO OBLIKOVALCI DAVČNIH POLITIK ZA RDEČE MESO OBRAČUNALI “DAVEK NA GREH”, KOT TO SPREMLJAMO PRI TOBAČNIH IZDELKIH TER ALKOHOLU?  Zdi se, da se vedno več svetovnega prebivalstva, posameznih skupnosti in držav zaveda, kako zdravju škodljiva, netrajnostna in okolju pogubna sta čezmerna pridelava in poraba mesa. Tematika je aktualna tudi med snovalci raznih davčnih politik, [...]