512 – SEPTEMBER

//512 - SEPTEMBER
­

Uvodnik – Biti človek

18/09/2020|

Naslov in vsebina današnjega uvodnika je namenjena vsem tistim, ki so v karantenah, bodisi ker so okuženi s koronavirusom, bodisi ker so bili v stiku z okuženimi. Na nek način so začasno odtujeni od družbe in od socialnih stikov. Omejeni so na določen krog oseb in bivanja. Vse to se da prenesti, toda hujše je [...]

Electa zmagala na vrhovnem sodišču

18/09/2020|

ZMAGA NA VRHOVNEM SODIŠČU, OB VRNITVI ZADEVE V PONOVNI POSTOPEK ŠE NI KONČNA ZMAGA V teh dneh beremo vrsto novinarskih člankov o tem, kako je država družbo Electa, gre za družbo Electa naložbe d.o.o., oprostila plačila skoraj osem milijonov davka. Državljani se zgražajo, forumi so polni sovražnih zapisov, nihče, prav nihče pa se te zadeve [...]

Neobdavčen odkup odpadnih surovin

18/09/2020|

PO OSMIH LETIH HUD UDAREC FURSU, MF IN UPRAVNEMU SODIŠČU GLEDE OBDAVČITVE ODKUPA ODPADNIH SUROVIN – KDO BO ODGOVARJAL IN VRAČAL DENAR? V skladu z dosedanjo prakso davčnega organa je slednji v primerih zbiranja in prodaje  odpadnih surovin s strani fizičnih oseb odločal, da gre pri tem za drugo pogodbeno razmerje med zbiratelji in kupci [...]

Odbitek vstopnega DDV pri nabavi nepremičnin

18/09/2020|

DELITEV NEPREMIČNINE PO POVRŠINI: DA ALI NE? Dobave nepremičnin, ki jih opravijo davčni zavezanci, so – glede na vrsto nepremičnine – bodisi obdavčene bodisi oproščene plačila DDV. Kupec nepremičnine, ki nabavo opravi z DDV, za namene opravljanja mešanih transakcij (in ne za nadaljnjo dobavo) mora odbitek vstopnega davka prilagajati dejanski uporabi nepremičnine skozi celotno obdobje [...]

Davčne novosti

18/09/2020|

Vse davke lahko plačujemo kar iz eDavkov Na Finančni upravi so za zavezance poenostavili plačevanje davkov tako, da jih lahko s spletnim plačilom plačate direktno iz eDavkov (tako s spletnega portala kot mobilne aplikacije). Vse izbrane davke plačate z enim plačilnim nalogom. To možnost plačevanja že uporablja približno 500 zavezancev, za zdaj je na voljo [...]

Družbenik, poslovodja in prispevki

18/09/2020|

OSEBA, KI JE DRUŽBENIK IN POSLOVODNA OSEBA V ISTI PRAVNI OSEBI, MORA POSKRBETI ZA USTREZNO ZAVAROVANJE IN PLAČILO OBVEZNIH DAJATEV Kadar imamo opravka z osebo, ki ni vključena v obvezno pokojninsko zavarovanje, vendar je družbenik v družbi, ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati tudi poslovodni organ v tem subjektu, je treba poskrbeti za ureditev njenega [...]

COVID – 19 in nova davčna politika ZDA

18/09/2020|

DELO NA DALJAVO V ČASU EPIDEMIJE V ZDA LAHKO POVZROČI DAVČNO PRESENEČENJE Novosti o koronavirusu je najpopularnejša tema poročevalcev po vsem svetu, a kako ne bi bila, ko pa epidemija terja toliko gospodarskih in humanitarnih posledic. Zgodbe, ki najbolj odmevajo v javnosti, so tiste, ki vključujejo informacije o denarju, družini, zdravju, varnosti, skupnosti in o [...]

Različne poti do pokojnine

18/09/2020|

V ZVEZI S POKOJNINSKIM SISTEMOM SO SE VSESKOZI POJAVLJALA DOLOČENA VPRAŠANJA, ODGOVORI PA SO PRILAGOJENI INTERESOM POLITIKE Glede pokojninskega sistema so se vseskozi odpirala zanimiva, tudi pomembna vprašanja, ki so jih naslavljali različni naslovniki (zavarovanci, upokojenci). Odgovori pristojnih ustanov so pomembni za samo razumevanje pokojninskega sistema, ki naj bi temeljil na zavarovalnem principu. Ta [...]

Dvig produktivnosti

18/09/2020|

DESETLETNE ZAOSTANKE ZA AVSTRIJO NE MOREMO NADOMESTITI Z ENO AKCIJO, TEMVEČ LE Z DOLGOROČNIMI SPREMEMBAMI Pred dnevi je bil precej pozornosti deležen Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti. V njem je široka skupina avtorjev z ekonomske fakultete na pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Združenja Manager sestavila predlog aktivnosti, s katerimi naj [...]

COVID – 19 in odpoved zaposlitve

18/09/2020|

DELODAJALEC NE SME ODPUSTITI DELAVCA V ČASU PREJEMANJA NADOMESTILA PLAČE Eden izmed razlogov, da delodajalec odpusti delavca, je prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov. Pri tem gre za t. i. poslovni razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zaradi epidemije bolezni covida-19 je [...]