517 – FEBRUAR

//517 - FEBRUAR
­

Uvodnik – Poroka

19/02/2021|

Poroka je obred, s katerim moški in ženska postaneta pred družbo oziroma javnostjo priznana kot mož in žena. Postaneta skupnost. Je trenutek, ko se življenje odpre v novi dimenziji, ko je srečen nasmeh sestavni del življenja in ko nič več ni tako, kot je bilo. Polni zanosa se združita dve osebi, ki si obljubita večno [...]

Intervju – IGOR ŠTEMBERGER

19/02/2021|

Igor Štemberger Padla nezakonita trimilijonska odločba Igor Štemberger je pravnik in dolgoletni predsednik uprave družbe Ilirika. Izkušnje v podjetništvu je začel pridobivati že leta 1980, aktivnejši na slovenskem kapitalskem trgu pa je postal v letih 1990 in 1994,  ko je pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za borznega posrednika. Leta 1994 je zaživela Ilirika [...]

Popravek DDV pri odstopu od lizinga

19/02/2021|

V ČLANKU SO NAZORNO PRIKAZANE KRŠITVE DAVČNEGA ORGANA, KO JE ŽELEL RAVNANJE ZAVEZANKE PRIKAZATI KOT ZLORABO Upravno sodišče se je v sodbi številka I U 2555/2017-11 z dne 8. 9. 2020 ukvarjalo s pravico zavezanca do popravka zneska obračunanega DDV. Odločilo je, da je vsebinski pogoj za popravek ta, da je prišlo do znižanja davčne [...]

Nedovoljeno davčno izogibanje

19/02/2021|

IZPLAČILO KUPNINE OB DOLOČENI OBLIKOVANI LASTNIŠKI STRUKTURI JE LAHKO NEDOVOLJENO DAVČNO IZOGIBANJE Če družbenik kot fizična oseba proda svoj delež v družbi drugi družbi, ki jo ravno tako obvladuje, se lahko zelo hitro znajde v položaju, ko bo davčni organ kupnino za prodani delež obravnaval kot prikrito izplačilo dividende od družbe, katere delež je odtujil. [...]

Ni vsak nakup in prodaja, dejavnost

19/02/2021|

ŠTEVILO IN OBSEG PRODAJ NISTA KRITERIJA ZA DOLOČITEV ALI GRE ZA OPRAVLJANJE EKONOMSKE DEJVANOSTI V praksi se nemalokrat znajdemo pred dilemo oziroma vprašanjem, kaj konkretno pomeni opravljanje ekonomske dejavnosti oziroma kdaj lahko rečemo, da neka oseba opravlja ekonomsko dejavnost. Prav tako se pri tem postavlja vprašanje, koliko prodaj mora biti opravljenih in v kakšnem časovnem [...]

Aktualni davčni problemi tujcev

19/02/2021|

IGNORIRANJE NAMENSKE RAZLAGE DAVČNIH PREDPISOV IN POMANJKANJE ŠIRŠEGA RAZUMEVANJA DAVČNEGA SISTEMA PRI USLUŽBENCIH FINANČNE UPRAVE SKRBITA DAVČNE ZAVEZANCE Tujci, ki postanejo davčni zavezanci po slovenskem davčnem sistemu, se nemalokrat čudijo odnosu finančnih uslužbencev do davčnih zavezancev, ki enostavno ne znajo celovito obravnavati tujca, ki se pojavi na vratih posameznega finančnega urada. Takoj opazijo težave uslužbencev [...]

Udarne davčne novosti v letu 2020

19/02/2021|

POLEG OBVLADOVANJA POSLEDIC KORONAVIRUSA SMO V PRETEKLEM LETU SPREMLJALI VELIKO NOVIC O DAVČNIH UTAJAH Leto 2020 je kot še nobeno doslej pretreslo veliko poslovnih sektorjev, globalna epidemija covida-19 pa je povzročila ogromno negotovosti in pretresov tudi med davčnimi svetovalci in računovodskimi servisi. Oddaja davčne napovedi za leto 2019 se je zamaknila, samozaposleni so prejeli pakete [...]

Davčne novosti

19/02/2021|

Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2020. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko po sistemu eDavki do 31. [...]

Varstvo starejših delavcev (1.del)

19/02/2021|

DELOVNA ZAKONODAJA VARUJE STAREJŠE DELAVCE VSE DO TRENUTKA IZPOLNITVE POGOJEV ZA UPOKOJITEV Po določilih Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1, zakon) se šteje delavec za starejšega, ko dopolni 55 let. Takrat je delavec upravičen do določenih ugodnosti, ni pa še varovan  pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. To varstvo delavcu pripada šele, [...]

Digitalni marketing

19/02/2021|

DIGITALNI MARKETING BI DANES MORAL BITI POMEMBNA TEMA VSAKEGA PODJETJA, KI ŽELI SVOJO MARKETINŠKO STRATEGIJO NADGRADITI Podjetja s pomočjo digitalnega marketinga po spletu utrjujejo svojo prepoznavnost, ugled in krepijo odnose ter dvosmerno komunikacijo s strankami. To dosegajo s spletno stranjo, ki je aktualna, posodobljena in uporabnikom prijazna ter koristna. Za uspešno izvajanje digitalnega marketinga podjetja [...]