518 – MAREC

//518 - MAREC
­

Uvodnik – Covid

19/03/2021|

Covid me je končno ujel. Preživel sem dvanajst, lahko rečem težkih dni in tega ne bi ponovil. Občudujem tiste, ki okužbo s tem virusom prebolijo praktično stoje in z nasmehom. Sam sem bil daleč od tega. Utrujenost, bolečine v celem telesu, visoka temperatura, neprespane noči, nobene potrebe po hrani in na prazen želodec popita vrsta [...]

Odločitve sodišč, ki so v letih 2012 – 2020 odpravile odločbe FURSA

19/03/2021|

V nadaljevanju predstavljam odločitve vrhovnega, evropskega ali ustavnega sodišča v davčnih postopkih, v katerih so davčni zavezanci v zadnjih letih uspeli proti Fursu. Ob tem poudarjam, da je velika večina odločitev Fursa pravilna, s čimer se strinjamo tudi davčni svetovalci, toda ne sme prihajati do tako velikih napak pri odločitvah nekaterih finančnih inšpektorjev, kot je [...]

FURS nezakonito ni priznal stroškov

19/03/2021|

FURS BI MORAL PRIZNATI POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA VSEM DAVČNIM SVETOVALCEM, KI SO ČLANI KATEREGA KOLI ZDRUŽENJA Sodna praksa upravnega sodišča je prispevala k jasnosti na področju povračila stroškov davčnega postopka, ko davčni zavezanec v postopku uspe s pomočjo pooblaščenca –  davčnega svetovalca, ki ni odvetnik. Furs je namreč vračilo takih stroškov zavračal, in sicer [...]

Novosti na področju DDV s 1.7.2021

19/03/2021|

NOV NAČIN OBDAVČEVANJA DOBAV BLAGA IN STORITEV, OPRAVLJENIH ZA NEZAVEZANCE ZNOTRAJ EU Prvega julija nas čaka nekaj novosti na področju DDV, ki bi sicer morale zaživeti že s 1. januarjem tega leta, pa je EU njihovo implementacijo zaradi epidemije za šest mesecev odložila.  Spremembe zadevajo: davčne zavezance iz EU, ki opravljajo dobave blaga znotraj EU [...]

FURS napačno obračunaval prispevke

19/03/2021|

ČEPRAV JE SODNA PRAKSA IZ LETA 2017, JE FURS SVOJO PRAKSO PRI OBRAČUNU PRISPEVKOV SPREMENIL ŠELE LETA 2020  Finančna uprava je zavezancu pet let obračunavala prispevke za socialno varnost od osnove, od katere niso bili odšteti dejanski stroški prevoza na delo in z dela. Zavezančevi relativno nizki dohodki so bili pretirano obremenjeni z javnimi dajatvami, [...]

Pomembna dobava, ne plačilo DDV

19/03/2021|

ČE SO BILI STROJI RESNIČNO DOBAVLJENI, DEJSTVO, DA SE VERIGA TRANSAKCIJ ZDI NERACIONALNA TER DA EDEN OD UDELEŽENCEV NI PLAČAL DDV, SAMO PO SEBI NE POMENI GOLJUFIJE  Ko govorimo o DDV je zagotovo najaktualnejša oziroma najpogostejša tema pravica do odbitka vstopnega DDV. To je v davčnih inšpekcijskih nadzorih običajno tudi najpogosteje sporna zadeva in veliko [...]

Davčne novosti

19/03/2021|

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Finančna uprava Republike Slovenije obvešča delodajalce, pravne osebe javnega prava, ki so hkrati zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, da morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za [...]

Primerjalni vidik zastaranja

19/03/2021|

NAJVEČJA RAZLIKA MED UREDITVIJO ZASTARANJA NA DAVČNEM IN CIVILNEM PODROČJU JE V PRAVNIH POSLEDICAH NASTOPA ZASTARANJA   Zastaranje je institut, ki je tudi v davčnem pravu izredno pomemben z vidika pravne varnosti davčnega zavezanca. Slednji lahko po določenem obdobju neaktivnosti davčnega organa mirno spi, ker do odmere oziroma plačila davka ne bo več prišlo. Poenostavljeno povedano [...]

Konflikt med delom in družino

19/03/2021|

KONFLIKT MED DELOM IN DRUŽINO NEGATIVNO VPLIVA NA POSAMEZNIKOVO ZADOVOLJSTVO PRI DELU IN ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM  Ob današnjem hitrem tempu življenja se posameznik nemalokrat srečuje s težavo, kako uskladiti vse življenjske vloge in obveznosti, še posebej tiste, povezane z delom in družino. Pogosto se pojavi konflikt med obema sferama, ki je lahko časovni ali pa [...]

Varstvo starejših delavcev – 2. del

19/03/2021|

DELOVNA ZAKONODAJA VARUJE STAREJŠE DELAVCE VSE DO TRENUTKA IZPOLNITVE POGOJEV ZA UPOKOJITEV V prejšnji številki revije Denar sva opisali varstvo starejših delavcev, ki delajo skrajšani delovni čas, prepoved odrejanja nadurnega dela ali nočnega dela, pravico dodatnih dni letnega dopusta in drugih oblik varstva starejših delavcev. V tej številki nadaljujeva predstavitev varstva delavcev pred upokojitvijo in [...]