522 – JULIJ

//522 - JULIJ
­

Uvodnik – Dopust

19/07/2021|

Vlada je v teh dneh v ustrezni uredbi objavila poenostavljena pravila pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela. V nadaljevanju revije si preberite članek na to temo. Pri izvajanju teh sprememb izhajajte iz tega, da uredba določa najvišje zneske, do katerih se stroški prevoza ne vštevajo v dohodek iz delovnega razmerja. Vse, [...]

Povračilo stroškov prevoza po novem

19/07/2021|

ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA SE BO IZRAČUNAVALA KILOMETRINA, RAZEN ČE JE ZNESEK KILOMETRINE NIŽJI OD DANAŠNJEGA POVRAČILA Lani septembra sem na novinarski konferenci Strateškega sveta za debirokratizacijo predstavil predloge poenostavitev. Med temi je bil tudi predlog poenostavitve pri obračunavanju povračil stroškov prevoza na delo in z dela (v nadaljevanju: povračilo [...]

Davčne novosti

19/07/2021|

Spremembe Zakona o trošarinah (ZTro-1a) Finančna uprava je na svoji spletni strani objavila bistvene novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/2021, z dne 8. 6. 2021, ki je začel veljati 23. 6. 2021. Namesto predpisanega postopka popisa zalog se določa samo obveznost evidentiranja količine [...]

DDV meja 10.000 evrov in tujina

19/07/2021|

KRAJ OBDAVČITVE OSTANE V DRŽAVI SEDEŽA DOBAVITELJA, ČE SKUPNA VREDNOST OPRAVLJENIH STORITEV NE PRESEGA ZNESKA 10.000 EVROV Novosti, ki so začele veljati 1. julija, so bile namesto s spremembo zakona o DDV uvedene s posebnim Pravilnikom o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in [...]

Dokazovanje investicije

19/07/2021|

STALIŠČE DAVČNEGA ORGANA, DA SE LAHKO PLAČILO INVESTICIJ DOKAZUJE LE Z RAČUNI, KI GLASIJO NA IME ZAVEZANCA, JE PO PRESOJI SODIŠČA NAPAČNO Za upoštevanje stroškov investicij pri prodaji nepremičnine mora davčni zavezanec imeti na voljo račune, ki se glasijo na njegovo ime, in dokazila, da je stroške investicij plačal sam. Če zavezanec tega ne more [...]

Povprečenje pri obdavčitvi odškodnine

19/07/2021|

INSTITUT POVPREČENJA JE UZAKONJEN, DA BI SE IZOGNILI NEENAKOPRAVNEMU OBRAVNAVANJU ZAVEZANCEV Upravno sodišče je v sodbi številka IU 451/2017-12 z dne 28. 8. 2019 zapisalo, da je treba ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom izplačilo odškodnine v obliki kapitalizirane rente, ki predstavlja nadomestilo za prihodnji izgubljeni dohodek, obdavčiti po pravilu povprečenja glede na število let, [...]

Načini prenehanja obveznosti

19/07/2021|

POZNAVANJE NAČINA PRENEHANJA OBVEZNOSTI JE POMEMBNO TUDI V DAVČNIH POSTOPKIH, ZARADI TEGA JE LE-TEM TREBA DATI VEČJO POZORNOST Uvodoma je treba izpostaviti, da pri urejanju obligacijskih razmerij veljata načeli dispozitivne narave določb Obligacijskega zakonika (OZ) in avtonomije pogodbenih strank, z izjemo spoštovanja kogentnih določb. Tako po drugem členu OZ velja, da udeleženci lahko uredijo svoje [...]

Ko neznanje spodbuja birokracijo

19/07/2021|

POMANJKANJE IZOBRAŽEVANJA, NEZNANJE IN NESAMOSTOJNOST SO GLAVNI RAZLOGI ZA VEČJO BIROKRACIJO Tistim, ki se ukvarjajo s preoblikovanjem raznih statusnih oblik, je jasno, da preoblikovanje pomeni univerzalno pravno nasledstvo. Kar je subjekt imel pred preoblikovanjem, ima tudi po njem. Praviloma se spremenita le matična in davčna številka. Navedeno pomeni, da vse pogodbe, ki jih je subjekt [...]

Nujen je davek na ogljik

19/07/2021|

SVET POTREBUJE ENOTEN DAVEK NA OGLJIK, SAJ UKREPI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ V ENI DRŽAVI VODIJO PROIZVAJALCE, DA SE PRESELIJO V DRUGO Eden najboljših načinov za spopadanje s podnebnimi spremembami je, da vlade storijo tisto, česar ljudstvo ne zmore – da obdavčijo toplogredne pline. Potrebna je »shema omejevanja trgovanja«, pri kateri morajo podjetja kupiti dovoljenje za [...]

FURS ne ugotavlja dejanskega stanja

19/07/2021|

FINANČNA UPRAVA NE ŽELI UGOTAVLJATI, ALI SO NAPOTENI DELAVCI RES DELALI V TUJINI ALI SO DELALI V SLOVENIJI, ZATO SO ŠTEVILNE ODLOČBE NEPRAVILNE Finančna uprava je v zvezi z odločbami o vračilih davka na podlagi mednarodnih pogodb zabredla globoko, zelo globoko. Prišli smo do točke, kjer so kršena marsikatera temeljna načela davčnega postopka in delovanja [...]