DAC6 JE S SVOJO VELJAVO IN ZAPLETENOSTJO POSTAL UNIČEVALEC ČEZMEJNIH ARANŽMAJEV ZARADI DAVČNIH UGODNOSTI

Prvo poročanje o čezmejnih aranžmajih se bo pričelo v začetku leta 2021, zato vam v današnjem prispevku, ki je prvi iz tega sklopa, predstavljam merila, kako izvesti presojo posameznih čezmejnih aranžmajev glede na zahteve Direktive 2011/16/EU in priloge IV iz omenjene direktive, ki podrobneje definira pojma »test glavne koristi« in »prepoznavne značilnosti«. Slednje služijo kot ogrodje za izvedbo presoje, kateri čezmejni aranžmaji za zavezanca lahko predstavljajo tako davčno korist, da bo o njih treba poročati davčnemu organu.