Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

Furs na svoji spletni strani obvešča, da je 18. 4. 2021 prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUPOPDVE). Od 19. 4. 2021 dalje se postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), torej brez omejitve začetka le na nujne zadeve.

Več informacij je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih na spletni strani Fursa.

Obvestilo glede dostave CRS-sporočil

Finančne ustanove, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Fursu, so dolžne oddati CRS-sporočila za poročevalsko leto 2020 do 31. maja 2021. Furs preveri veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim ustanovam pripravi ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila predvidoma v roku od enega do dveh dni.

Poročevalske finančne ustanove morajo informacije sporočati v skladu z navodili o dostavi, ki so objavljena v prilogi 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16 in 30/17).

Finančne ustanove, ki prvič oddajajo CRS-poročilo Fursu, morajo pri vzpostavitvi produkcijskega komunikacijskega kanala ZBS_B2B za dostavo CRS-sporočil urediti sledeče:

  • Pred začetkom poročanja je treba v sistem eDavki (po dokumentu Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne ustanove, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi tehničnega protokola, ki je objavljen na spletni strani Fursav razdelku Tehnične informacije (če pride do težav, se finančne ustanove lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: fu@gov.si).
  • Po uspešni registraciji morajo finančne ustanove na naslov fu@gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne ustanove navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale po portalu eDavki oziroma davčno številko ustanove, ki je oddala dokument). Furs namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno ustanovo po elektronski pošti tudi obvesti.
  • Finančna ustanova za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  • Finančna ustanova mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen na spletni strani Fursa v razdelku Tehnične informacije. Hkrati mora finančna ustanova preveriti, ali ima ustrezno uvoženo vmesno (intermediate) (Entrust Certification Authority – L1M) in root (Entrust Root Certification Authority – G2) potrdilo v »trusted store« in da ima aplikacija ZBS dostop do le-tega. Le-ta se lahko prenese z uradne strani izdajatelja Entrust.
  • Finančna ustanova v naslednjem koraku po kanalu ZBS_B2B pošlje profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 – na maski »splošne nastavitve« se po gumbu »pošlji profil« izvede pošiljanje profila na Furs. Registracija profila poteka na Fursu avtomatično, finančna ustanova zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  • Po uspešno izvedenih korakih od ena do pet sledi izmenjava CRS-sporočil.

Navedeno velja tudi v primeru menjave strežniškega certifikata.

Pošiljanje CRS-sporočil po testnem komunikacijskem kanalu za dostavo informacij o finančnih računih Finančni upravi RS ni predvideno.

POZOR: S 1. 2. 2021 se je začela uporabljati nova verzija XML CRS sheme 2.0, ki jo morajo pri oddaji začetnih, popravljalnih ali storno CRS-poročil upoštevati vse poročevalske finančne ustanove. Več o tem si preberite v rubriki Tehnične informacije.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo CRS-sporočil je sd.fuvgov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je crs.fu@gov.si.

Finančna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2020

Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2021 poslala 959.945 informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. V prvem svežnju bo informativne izračune prejelo 959.945 zavezancev, od tega 148.712 (15,5 %) z doplačili, 345.621 (36,0 %) z vračili, 465.612 (48,5 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 29.089.559,71 EUR doplačil in 86.693.442,73 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 195 EUR, povprečni znesek vračila pa 251 EUR.

Namenitev dela dohodnine za donacije

V obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 ni vključenega podatka o deležu in znesku dohodnine, ki ga je zavezanec namenil upravičencem do donacij (nevladnim organizacijam  v javnem interesu, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom, registriranim cerkvam ali verskim skupnostim), zaradi zamika roka za pridobitev statusa in vpis v evidenco nevladnih organizacij (na dan 31. 3. 2021) in objavo dopolnjenega seznama upravičencev do donacij za leto 2020 (do 15. 5. 2021) ter posledično tudi roka za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2020 – rok za leto 2020 se izjemoma izteče 31. 5. 2021.

Do zamika zgoraj navedenih rokov je prišlo zaradi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije v povezavi s 60. in 128. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 (ZIUPOPDVE).

Glede na navedeno Furs v času izdaje informativnega izračuna dohodnine za leto 2020  še nima na voljo končnih podatkov o upravičencih do donacij in zahtev  davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije, saj za odmerno leto 2020 lahko davčni zavezanci vložijo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije vse do 31. 5. 2021.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2020 bo prvič izveden v septembru 2021, o čemer bodo davčni zavezanci  seznanjeni s posebnim obvestilom.

 

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije[/restrict]