IZMENJAVE INFORMACIJ MED AFRIŠKIMI DAVČNIMI UPRAVAMI SE IZREDNO IZBOLJŠUJE, KAR BO VPLIVALO NA ZMANJŠANJE  UTAJ

Ko raziskujem o svetovnih davkih, se redko ozrem na drugo največjo celino tako po velikosti kot tudi prebivalstvu. Pa vseeno se v južni sosedi Evrope dogaja marsikatera davčna reforma, še v večji meri pa je opaziti težnje k izboljšanju davčne transparentnosti. Zaradi visoke stopnje nezakonitih finančnih tokov iz afriških držav in aspiracije po večji davčni preglednosti ter izmenjavi informacij so se afriški člani Globalnega foruma o transparentnosti ter izmenjavi informacij za davčne namene na plenarnem zasedanju 28. oktobra 2014 v Berlinu odločili, da bodo ustvaril program, osredotočen na Afriko: Afriška pobuda. Cilj tega je doseči večjo davčno transparentnost in afriškim državam omogočiti globalne izboljšave za boljše reševanje davčnih utaj. Letna objava davčne preglednosti v Afriki je ključni dejavnik pobude, saj odločevalcem in državljanom ponuja statistični vpogled v davčno transparentnost celine, saj se ocene nedovoljenih finančnih tokov na celini gibljejo med 50 in 80 milijardami ameriških dolarjev letno.