Zagotavljanje sledljivosti tobačnih izdelkov 

Določitev obsega in načina obveznosti evidentiranja gibanja tobačnih izdelkov in deaktivacije posebnih identifikacijskih oznak v skladu s sistemom sledljivosti tobačnih izdelkov.

Za izvedbo postopka uničenja in vračila trošarine na podlagi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/2016; v nadaljevanju ZTro-1), sledenja na podlagi 22. in 23 člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/2017 in 29/2017, v nadaljevanju ZOUTPI) ni treba v celoti izvajati na način obveznega poročanja transakcijskih dogodkov, ki so namenjeni izključno zbiranju izdelkov za končno uničenje pod trošarinskim nadzorom (premiki od maloprodajnih mest nazaj v objekte distributerja, od koder bi šli izdelki na uničenje oziroma kjer bi se dejansko opravljalo uničenje).