JAVNI POZIV FURSA

Furs je na svoji spletni strani objavil javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, in to:

  • dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov,
  • obresti na denarne depozite, drugih obresti in
  • dividend,
  • dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter
  • napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov,

za leto 2019. Rok za vložitev napovedi je 28. februarja 2020.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU