Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2020. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko po sistemu eDavki do 31. marca 2021. Pri izpolnjevanju letnih obračunov bodite pozorni na upoštevanje oproščenih akontacij za april in maj 2020.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku je treba davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2020 je treba predložiti najkasneje do srede, 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki po sistemu eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih ali z uvozom xml. sheme (shema je tukaj).

Podrobne informacije so na storitveni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti