ČE BI VSE DRŽAVE POVEČALE ZNESEK TROŠARIN, KI GA ZARAČUNAVAJO NA ZAVOJČEK CIGARET, BI BILO MANJ KADILCEV

Med letoma 2007 in 2017 se je v Ukrajini skupni davčni delež, pridobljen od tobaka in tobačnih izdelkov, dvignil s 33 na 66 odstotkov povprečne letne maloprodajne cene – cena za zavoj cigaret se je v desetletju več kot potrojila. V istem obdobju se je prodaja tobaka zmanjšala za skoraj 50 odstotkov, davčni prihodek od pobranih trošarin pa se je povečal za 12-krat. Primer Ukrajine dokazuje, da je povišanje cen tobačnih izdelkov z zvišanjem trošarin najučinkovitejša metoda za zmanjšanje porabe tobaka. Višje cene tobaka spodbujajo prenehanje uporabe med obstoječimi uživalci tobaka, preprečujejo začetek uporabe med potencialnimi uporabniki in zmanjšujejo količino porabljenega tobaka med stalnimi uporabniki.