ALI BODO OBLIKOVALCI DAVČNIH POLITIK ZA RDEČE MESO OBRAČUNALI “DAVEK NA GREH”, KOT TO SPREMLJAMO PRI TOBAČNIH IZDELKIH TER ALKOHOLU? 

Zdi se, da se vedno več svetovnega prebivalstva, posameznih skupnosti in držav zaveda, kako zdravju škodljiva, netrajnostna in okolju pogubna sta čezmerna pridelava in poraba mesa. Tematika je aktualna tudi med snovalci raznih davčnih politik, ki stremijo k zmanjševanju škodljivih vplivov živinoreje na okolje in zdravje ljudi. Glede na določila pariškega podnebnega sporazuma je ključnega pomena, da se začnemo ukvarjati z omejevanjem tovarniškega kmetovanja. Eden izmed načinov naj bi bilo vključevanje emisij živinoreje v določanje cen ogljika in v druge davčne režime. Poroča se, da svetovne vlade razmišljajo o vpeljavi »davka na greh« tudi za rdeče meso. Tovrstni davki se običajno obračunajo za izdelke, ki se štejejo za nezdrave, na primer tobačni izdelki in alkohol.