DIGITALNE STORITVE, KI SE OPRAVLJAJO ZA (MALE) DAVČNE ZAVEZANCE, SE OBDAVČUJEJO V DRŽAVI SEDEŽA, STALNE POSLOVNE ENOTE, STALNEGA ALI OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA PREJEMNIKA STORITEV

Svet digitalnih storitev se širi in z njim narašča število davčnih zavezancev, ki opravljajo tovrstne storitve redno ali vsaj občasno. Ker se je s 1. 1. 2019 spremenil 30. c člen ZDDV-1 in s tem pod določenimi pogoji tudi kraj obdavčitve teh storitev, poglejmo, na kaj morajo biti pozorni po novem predvsem tisti zavezanci, ki začenjajo opravljati digitalne storitve ali jih opravljajo v manjšem obsegu.