ČE STE V VELIKIH KOLIČINAH KUPOVALI OD RIZIČNEGA PREPRODAJALCA, DAVČNI ORGAN LAHKO ZAKLJUČI, DA STE SODELOVALI PRI ZLORABI POSEBNE SHEME

Preprodajalci rabljenih motornih vozil, s čimer mislim predvsem na preprodajalce rabljenih osebnih motornih vozil, le-ta pridobivajo večinoma iz drugih držav članic EU. Prodajalec iz EU je običajno tudi preprodajalec, ki prodajo rabljenega vozila izvede po splošni ali posebni shemi. Če gre za prodajo po posebni shemi, pridobitelj iz Slovenije ni dolžan obračunati DDV, pri nadaljnji prodaji na območju Slovenije pa prav tako uporabi posebno shemo in obračuna DDV od razlike v ceni. V zvezi s takim načinom pridobitve in nadaljnje prodaje pa lahko pride v primeru obiska davčnega organa do nepričakovanih in neželenih davčnih posledic.