TUJCI V SLOVENIJI IMAJO TEŽAVE, KER DRŽAVNI URADNIKI NE RAZUMEJO SISTEMA NORMIRANEGA S.P., ŠE POSEBEJ, KAJ JE DEJANSKI PREJEMEK OZIROMA ZADOSTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE

Članek opisuje zgodbo tujega para. Mož je imel dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in je opravljal dejavnost. Žena je zaprosila za dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji, da bi se združila z družino, torej z možem. Čeprav je postopek vodila upravna enota in čeprav zgodba na prvi pogled nima nobene povezave z davčnim pravom, se je kot ključno zastavilo vprašanje enakosti oziroma razlike med dohodkom in dobičkom. Kot sem v svojih člankih že večkrat opozoril, so davčni zavezanci zaradi pomanjkanja davčnih teoretikov v Sloveniji prepuščeni na milost in nemilost pravnih razlag posameznih uradnih oseb. V konkretnem primeru so davčne izraze tolmačili celo uslužbenci upravne enote oziroma ministrstva za notranje zadeve.