FURS JE IZDAL VEČ ODLOČB, NA PODLAGI KATERIH SO SE DELODAJALCI OKORISTILI NA RAČUN DAVČNIH UGODNOSTI, KI SO SICER NAMENJENE DELAVCEM

Nekateri delodajalci izkoriščajo zaupanje in nevednost tujih delavcev, da se okoristijo na njihov račun. V več konkretnih primerih so delodajalci v imenu delavca vložili zahtevke za vračilo davka, do katerega so v skladu z mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja upravičeni le delavci kot prejemniki dohodka. Finančna uprava pa je na podlagi teh zahtevkov nekritično izdala odločbe, s katerimi je zahtevkom za vračilo davka ugodila in davek vrnila na račune delodajalcev.