DIGITALNI MARKETING BI DANES MORAL BITI POMEMBNA TEMA VSAKEGA PODJETJA, KI ŽELI SVOJO MARKETINŠKO STRATEGIJO NADGRADITI

Podjetja s pomočjo digitalnega marketinga po spletu utrjujejo svojo prepoznavnost, ugled in krepijo odnose ter dvosmerno komunikacijo s strankami. To dosegajo s spletno stranjo, ki je aktualna, posodobljena in uporabnikom prijazna ter koristna. Za uspešno izvajanje digitalnega marketinga podjetja uporabljajo različne strategije, ki na različne načine ciljajo na obstoječe in potencialne stranke. Za še večji uspeh in učinkovitost se izvaja tudi optimiranje spletnih strani. S tem postopkom spletno stran in njene vsebine prilagodimo oziroma optimiramo tako, da jo iskalniški algoritmi ocenijo kot kakovostno, relevantno in zanesljivo. Posledično jo uvrstijo višje med zadetke iskanja, kar pa se izraža v bistveno večjem številu obiskov strani. 

Uvod

Že skoraj vsako podjetje je danes aktivno po spletu. Potrošniki smo se popolnoma navadili, da ima podjetje svojo spletno stran in da s svojimi obstoječimi ter potencialnimi strankami komunicira po družbenih omrežjih. Na ta način se lahko informiramo o podjetju in njihovi ponudbi, še preden se odločimo za nakup in/ali odpravimo v trgovino. Prav to je področje proučevanja digitalnega marketinga.

Z digitalnim marketingom hkrati pridobivamo potencialne stranke in širimo oziroma spodbujamo prepoznavnost blagovne znamke, saj nam splet omogoča neposredno in tudi dvosmerno komunikacijo s strankami. Ravno z dvosmerno komunikacijo s trgom se digitalni marketing loči od klasičnega marketinga, saj podjetju omogoča, da stranke izražajo svoje mnenje in s tem vplivajo na poslovanje ter pomembno pripomorejo k povečanju prodaje. Prav to je razlog, da se podjetja vse bolj trudijo in skrbijo za svojo prisotnost ter pozitivno podobo na spletu.

Seveda pa sama spletna stran ni dovolj, saj moramo zagotoviti, da stran uporabniki tudi odkrijejo in obiščejo. S tem področjem se ukvarja optimiranje za spletne strani, kar bomo v nadaljevanju tudi opisali v sklopu strategij digitalnega marketinga.

Problem zaznavamo pri podjetjih, ki ne izkoriščajo prednosti, ki jih ponuja digitalni marketing, in niso aktivno prisotna na spletu bodisi s spletno stranjo bodisi po družbenih omrežjih. Le-to potrošnikom onemogoča, da bi si pred nakupom prebrali o podjetju in si ogledali ponudbo ter jo primerjali s konkurenco. Izdelava spletne strani sama po sebi ni dovolj, saj moramo zagotoviti tudi, da nas obstoječi in potencialni kupci najdejo. To storimo s kontinuiranim izvajanjem dobrih praks optimiranja za spletne iskalnike.

Digitalni marketing

Digitalni marketing se je v začetku 21. stoletja razvil iz klasičnega marketinga; ker je tesno povezan z napredkom tehnologije, se hitro razvija in postaja del našega vsakdana (Arsenijević, Vukovič, Leskovar in Marič, 2020). Podjetja so svoje poslovne poteze prilagodila tako, da ustrezajo tudi prisotnosti na spletu. Le-to se kaže v boljši ponudbi, višjem zadovoljstvu strank in posledično tudi uspešnejšem poslovanju (Ištvanić, Crnjac Milić in Krpić, 2017). Pojem digitalni marketing zajema celotno digitalno podobo in prisotnost podjetij s spletno stranjo, na družbenih omrežjih ter tudi na forumih. V nadaljevanju predstavljamo najpogosteje uporabljene strategije digitalnega marketinga.

Strategije digitalnega marketinga

Podjetja, ki svoje vsebine, izdelke ali storitve aktivno oglašujejo po spletu, praviloma uporabljajo eno ali več strategij digitalnega marketinga (Arsenijević idr., 2020). Zelo pogosto uporabljena strategija je oglaševanje po spletni pošti (Saura, Palos-Sánchez in Cerdá Suárez, 2017). Pri tem se podjetje trudi zbrati bazo spletnih naslovov potencialnih in obstoječih strank, ki jih nato občasno obvešča o novostih, spremembah in morebitnih akcijah oziroma popustih (Getting the best out of email mass marketing and improve sales, 2020). Prednost te strategije je predvsem možnost personalizacije sporočil na podlagi segmentov strank (7 Digital Marketing strategies for Your Campaign, b. d.).

Manj poznana strategija, ki bo v prihodnosti močno pridobila pomen, je optimiranje za glasovno iskanje (Guy, 2016). Le-ta je postala relevantna s porastom glasovnih asistentov oziroma pomočnikov, kot na primer Amazon Echo, Siri in Google Assistant (Trends in Search Engine Optimisation: The Role of Voice Search, 2020). Glasovni pomočniki poslušajo navodila ali vprašanje uporabnika in nato poiščejo najbolj želen odgovor (7 Digital Marketing strategies for Your Campaign, b. d.). Pri tej strategiji gre predvsem za optimiranje spletne strani oziroma njenih vsebin na tak način, da iskalniški algoritmi laže prepoznajo odgovor na morebitno ustno zastavljeno vprašanje (Guy, 2016).

Vse pogostejša strategija je tudi oglaševanje po video marketingu. Pri tem govorimo predvsem o video vsebinah, ki so informativne ali poučne narave in uporabnikom omogočajo, da izvedo več o podjetju in njegovem delovanju (Sedej, 2019). Ta strategija je uspešna predvsem zato, ker vsebine niso zgolj oglaševanje, temveč strankam ponujajo tudi dodano vrednost v obliki uporabnih informacij (7 Digital Marketing strategies for Your Campaign, b. d.).

Optimiranje za spletne iskalnike kot strategija digitalnega marketinga

Za doseganje konstantne obiskanosti spletne strani je zelo pomembna strategija digitalnega marketinga tudi izvajanje optimiranja za spletne iskalnike. Z optimiranjem spletne strani in njenih vsebin dosežemo, da iskalniški algoritmi spletno stran in vsebine ocenjujejo kot kakovostne, zanesljive in relevantne in jo posledično uvrstijo višje na strani zadetkov iskanja (Importance of SEO in Digital Marketing, b.d.). Ravno to pozitivno vpliva na število uporabnikov, ki odkrijejo in obiščejo spletno stran ter s tem postanejo potencialne stranke.

Postopek optimiranja spletne strani praviloma izvajamo v naslednjem vrstnem redu (The Beginner’s Guide to SEO, b. d.):

  1. vidnost za iskalniške pajke (angl. »Crawl accesibility«)
  2. prepričljive in privlačne vsebine (angl. »Compelling content«)
  3. optimiranost ključnih besed (angl. »Keyword optimized«)
  4. odlična uporabniška izkušnja (angl. »Great user experience«)
  5. vsebine, ki jih uporabniki radi delijo (angl. »Share-worthy content«)
  6. ustrezni naslovi, spletni naslovi in opisi (angl. »Title, URL & Description«)
  7. označevalna shema (angl. »Schema markup«)

Zaključek

Digitalni marketing je področje, ki se hitro širi in spreminja. Moral bi biti pomembna tema vsakega podjetja, ki želi svojo marketinško strategijo nadgraditi in razširiti s prisotnostjo na spletu in družbenih omrežjih.

V kontekstu digitalnega marketinga srečamo različne strategije, ki so ključen korak do povečanja prepoznavnosti, obiskanosti in tudi ugleda na spletu. Optimiranje za iskalnike je kontinuiran proces, s katerim skozi korake optimiranja, ki smo jih našteli, dosežemo, da nas iskalniški algoritmi uvrščajo čim višje na prvo stran zadetkov iskanja, saj to izrazito pripomore k obisku spletne strani.

 

Literatura in viri: