DIREKTORJI IN PROKURISTI, KI SVOJE DELO OPRAVLJAJO BREZPLAČNO, MORAJO PODPISATI POGODBO IN IMETI UREJENO PRIJAVO V ZAVAROVANJE

Sankcije iz naslova izvrševanja Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) lahko doletijo številne gospodarske subjekte, ki prepozno ali sploh ne opravijo prijave fizičnih oseb v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V nadaljevanju sledi kratek pregled morebitnih sankcij, če se ugotovi, da gospodarski subjekt omogoča opravljanje dela na črno, pri čemer se v določenih primerih sankcije lahko izrekajo tudi za prokuriste in direktorje, če brezplačno opravljajo delo, ki ne sodi v nabor del poslovodnega organa.