STALIŠČE DAVČNEGA ORGANA, DA SE LAHKO PLAČILO INVESTICIJ DOKAZUJE LE Z RAČUNI, KI GLASIJO NA IME ZAVEZANCA, JE PO PRESOJI SODIŠČA NAPAČNO

Za upoštevanje stroškov investicij pri prodaji nepremičnine mora davčni zavezanec imeti na voljo račune, ki se glasijo na njegovo ime, in dokazila, da je stroške investicij plačal sam. Če zavezanec tega ne more dokazati, davčni organ stroškov ne priznava in posledično ne zmanjša davčne osnove za davek od dobička iz kapitala.