FURS JE OPRAVIL NEDOPUSTNO VNAPREJŠNJO DOKAZNO OCENO, KER JE ZAVRNIL ZASLIŠANJE, KAR LAHKO STORI LE, ČE SO ZA TO PODANI USTAVNO SPREJEMLJIVI RAZLOGI

Kot se kaže v praksi, večina davčnih zavezancev napačno meni, da je v davčnih postopkih dokazno breme (zgolj) na davčnem zavezancu in ne (tudi) na davčnem organu. Slednji mora namreč prav tako dokazati svoje trditve oziroma mora utemeljiti zaključke, ki jih je naredil na podlagi ugotovitev v davčnem postopku. Če davčni zavezanec za namene dokazovanja nima na voljo ustreznih dokaznih listin, lahko predlaga zaslišanje prič, kar pa davčni organ v postopkih nemalokrat zavrne z obrazložitvijo, češ da zaslišanje prič ne bi vplivalo na njegove dosedanje ugotovitve, pri čemer se davčni organ sklicuje tudi na prednost dokaznih listin v davčnem postopku. V kolikšni meri je takšno ravnanje davčnega organa zakonito, sledi v nadaljevanju tega članka.