OSEBA, KI JE DRUŽBENIK IN POSLOVODNA OSEBA V ISTI PRAVNI OSEBI, MORA POSKRBETI ZA USTREZNO ZAVAROVANJE IN PLAČILO OBVEZNIH DAJATEV

Kadar imamo opravka z osebo, ki ni vključena v obvezno pokojninsko zavarovanje, vendar je družbenik v družbi, ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati tudi poslovodni organ v tem subjektu, je treba poskrbeti za ureditev njenega obveznega zavarovanja, četudi je ta oseba že v pokoju, ali na primer prihaja iz tretje države, kjer je sicer zaposlena.

Med vprašanji, ki se pojavljajo v praksi, so tudi vprašanja glede pravilnega zavarovanja oziroma obveze za ureditev zavarovanja in plačevanja prispevkov za direktorja, ki je hkrati družbenik, vendar je na primer že v pokoju, ali prihaja iz druge države itd. Ker je pogosto mogoče zaslediti informacijo, da se takim osebam v Sloveniji ni treba zavarovati, želim v današnjem prispevku predstaviti zakonsko podlago in pravilno obravnavo tovrstnih primerov.