OBE ZAPOREDNI TRANSAKCIJI, DOBAVI ZEMLJIŠČA, NA KATEREM JE SKLADIŠČE, STA EKONOMSKO NEODVISNI PRODAJI IN NE PREDSTAVLJATA ENOTNE TRANSAKCIJE 

Nepremičnine so na splošno vedno aktualna zadeva, in sicer z več vidikov, z vidika prodaje, oddajanja v najem in navsezadnje tudi z vidika naložb. Pri transakcijah z nepremičninami, pri čemer mislim tukaj konkretno na prodajo, se vseskozi pojavljajo novi primeri in s tem novi izzivi, saj ni vedno enostavno opredeliti vsebino transakcije, to je kaj se dejansko prodaja. Običajno se vprašanja pojavljajo v zvezi z opredelitvijo, ali gre za nov ali star objekt, kar se pojavlja predvsem po izvedenih adaptacijah oziroma rekonstrukcijah, ali gre za stavbno zemljišče, na katerem se lahko gradi, ali za zemljišče, na katerem gradnja ni dovoljena ipd. Tudi če na zemljišču stoji nek star objekt, ki ne služi ničemur in je namenjen rušenju, da se na njegovem mestu zgradi nova nepremičnina, se neredko srečujemo z vprašanjem, ali gre pri tem za prodajo zemljišča za gradnjo in s tem za obdavčen promet, ali morebiti za prodajo starega objekta, ki je oproščena plačila DDV.