DESETLETNE ZAOSTANKE ZA AVSTRIJO NE MOREMO NADOMESTITI Z ENO AKCIJO, TEMVEČ LE Z DOLGOROČNIMI SPREMEMBAMI

Pred dnevi je bil precej pozornosti deležen Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti. V njem je široka skupina avtorjev z ekonomske fakultete na pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Združenja Manager sestavila predlog aktivnosti, s katerimi naj bi v štirih letih nadomestili polovico zaostanka produktivnosti za Avstrijo. Na tako ambiciozen,  obsežen in med veliko deležniki obravnavan dokument se verjetno ni najbolj primerno odzivati s takšnim krajšim zapisom, vseeno pa bi si dovolil pokomentirati nekaj usmeritev. Predlog je namreč predstavljen na način, da avtorji vedo, kako bi lahko v nekaj letih ujeli polovico zaostanka za Avstrijo, da so to zapisali – če pa politika tega ne bo sprejela in predlaganih smernic ter ukrepov uresničila, pa bo pač njena odgovornost.

Lov za Avstrijo

Pri tem sicer ni dvoma, da so predstavljeni predlogi aktivnosti smiselni in da jih je treba uresničevati. A da bi ti predlogi lahko vodili k razpolovitvi našega zaostanka za Avstrijo v vsega štirih letih, pa vseeno menim, da ni realno, niti smiselno postavljati tako visokih ciljev (pri tem se da razumeti, da se je dokument pripravljal v času pred korono in vplivi pandemije niso upoštevani).