ČEPRAV JE SODNA PRAKSA IZ LETA 2017, JE FURS SVOJO PRAKSO PRI OBRAČUNU PRISPEVKOV SPREMENIL ŠELE LETA 2020

 Finančna uprava je zavezancu pet let obračunavala prispevke za socialno varnost od osnove, od katere niso bili odšteti dejanski stroški prevoza na delo in z dela. Zavezančevi relativno nizki dohodki so bili pretirano obremenjeni z javnimi dajatvami, ampak temu ni nihče posvečal prevelike pozornosti. Čeprav je zavezanec prosil Finančno upravo, naj storjeno krivico popravi, tega očitno niso pripravljeni narediti.