FINANČNA UPRAVA NE ŽELI UGOTAVLJATI, ALI SO NAPOTENI DELAVCI RES DELALI V TUJINI ALI SO DELALI V SLOVENIJI, ZATO SO ŠTEVILNE ODLOČBE NEPRAVILNE

Finančna uprava je v zvezi z odločbami o vračilih davka na podlagi mednarodnih pogodb zabredla globoko, zelo globoko. Prišli smo do točke, kjer so kršena marsikatera temeljna načela davčnega postopka in delovanja Finančne uprave. Verjetno nenamerno. Zagotovo pa zaradi lastnega pomanjkljivega nadzora nad delodajalci, ki delavce napotujejo na delo v tujino. Marsikatere odločbe o zavrnitvah, (delnem) vračilu ali vračilu davka na podlagi mednarodnih pogodb so nepravilne. Na podlagi teh nepravilnih odločb pa se izdajajo nove nepravilne odločbe. Finančna uprava se na pozive k ureditvi razmer ne odziva v želeni smeri, še več, trdi, da gre za »pavšalne navedbe« in »posamične nepravilnosti«.