FURS BI MORAL PRIZNATI POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA VSEM DAVČNIM SVETOVALCEM, KI SO ČLANI KATEREGA KOLI ZDRUŽENJA

Sodna praksa upravnega sodišča je prispevala k jasnosti na področju povračila stroškov davčnega postopka, ko davčni zavezanec v postopku uspe s pomočjo pooblaščenca –  davčnega svetovalca, ki ni odvetnik. Furs je namreč vračilo takih stroškov zavračal, in sicer ko davčni svetovalec ni bil član združenja, vpisanega v neki uradni register. Za takšno početje Fursa ni bilo zakonske podlage.