Uvodnik – Spoštovanje

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – Spoštovanje

Vsak dan sem vse bolj presenečen, kako ljudje slabo poznajo naš davčni sistem, obračun plač in sploh katere in koliko prispevkov plačujemo od naših plač. Vse to se odraža tudi v nepotrebnih linčih posameznikov, katere [...]

Šarčevi ne spoštujejo vrhovnega sodišča

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Šarčevi ne spoštujejo vrhovnega sodišča

OD VLADE, MINISTRSTVA ZA FINANCE IN FURSA PRIČAKUJEMO, DA SPOŠTUJEJO SODBE VRHOVNEGA SODIŠČA, NE PA DA JIH IGNORIRAJO NA ŠKODO DAVČNIH ZAVEZANCEV Do zdaj sem sodeloval v velikem številu davčnih postopkov, doživel sem marsikaj, tako [...]

Kapitalska davčna amnestija

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Kapitalska davčna amnestija

ZA NOVO ADRIO OZIROMA AIR SLOVENIA BI LAHKO KAPITAL ZBRALI S KAPITALSKO DAVČNO AMNESTIJO Adria je propadla in Slovenci smo na neki način odrezani od sveta. Res je, da so Benetke, Celovec, Gradec, Trst in [...]

Brexit in DDV (2.del)

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Brexit in DDV (2.del)

BREXIT SE PRIBLIŽUJE IN ODDALJUJE, MOGOČE DO NJEGA SPLOH NE BO PRIŠLO, TODA NE GLEDE NA VSE, SE JE TREBA PRIPRAVITI IN DDV JE ENO OD ZAHTEVNEJŠIH DAVČNIH PODROČIJ Na dan, ko tole pišem, je [...]

Novosti v davčnem postopku

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Novosti v davčnem postopku

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU JE DELEŽEN MAJHNIH, A POMEMBNIH SPREMEMB, ZATO BODITE POZORNI NA ROKE Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki so bile sprejete in objavljene v Uradnem listu številka 66/2019, niso [...]

Spremembe dohodnine

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Spremembe dohodnine

VIŠJI NETO DOHODKI FIZIČNIH OSEB IN VIŠJA OBDAVIČITEV DOHODKOV IZ PRIVARČEVANIH SREDSTEV STA BISTVENI NOVOSTI SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI V avgustovski številki revije Denar je bil objavljen članek o predvidenih spremembah in dopolnitvah Zakona o [...]

Davčne novosti

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Davčne novosti

  Zagotavljanje sledljivosti tobačnih izdelkov  Določitev obsega in načina obveznosti evidentiranja gibanja tobačnih izdelkov in deaktivacije posebnih identifikacijskih oznak v skladu s sistemom sledljivosti tobačnih izdelkov. Za izvedbo postopka uničenja in vračila trošarine na podlagi [...]

Kriminal belega ovratnika

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Kriminal belega ovratnika

POSAMEZNIK RAZMIŠLJA O KRIMINALITETI, KER GA DRŽAVA OBDAVČUJE PREVISOKO Po Wikipediji se »kriminal belega ovratnika« nanaša na finančno motiviran in nenasilen kriminal poslovnih in političnih profesionalcev. Tipični primeri kriminala belega ovratnika vključujejo goljufije, podkupovanja, Ponzijevo shemo (imenuje se [...]

Dejanski prejemek ali dobiček tujca

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Dejanski prejemek ali dobiček tujca

TUJCI V SLOVENIJI IMAJO TEŽAVE, KER DRŽAVNI URADNIKI NE RAZUMEJO SISTEMA NORMIRANEGA S.P., ŠE POSEBEJ, KAJ JE DEJANSKI PREJEMEK OZIROMA ZADOSTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE Članek opisuje zgodbo tujega para. Mož je imel dovoljenje za stalno [...]

Spletna davčna oaza

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Spletna davčna oaza

DAVČNE UPRAVE PO SVETU IŠČEJO NAČINE ZA OBDAVČITEV DOHODKA OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV NA SOCIALNIH OMREŽJIH Današnje gospodarstvo se močno razlikuje od tistega, ki je poganjalo ustvarjanje kapitala v 20. stoletju. Hiter tehnološki napredek [...]

Napoved poslovanja

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Napoved poslovanja

ZA NAPOVEDOVANJE TVEGANOSTI POSLOVANJA Z GOSPODARSKIMI SUBJEKTI SO UPORABNI SODOBNI MODELI PRESOJANJA TVEGANOSTI BONITETE GOPODARKIH SUBJEKTOV  Denar je bil že od nekdaj sveta vladar. To velja tako za poslovanje v zasebnih, državnih, občinskih podjetjih, zavodih, [...]

Analiza obdavčitve prejemkov (1.del)

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Analiza obdavčitve prejemkov (1.del)

NAJNIŽJE PLAČE PRAKTIČNO Z DOHODNINO NISO OBDAVČENE, DODATNI PREJEMKI NAD 10.000 EVROV MESEČNO PA KAR S 50 ODSTOTKOV  V Sloveniji več ali manj prevladuje prepričanje, da imamo dokaj visoko in tudi močno progresivno davčno obremenitev [...]

Koristne informacije

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Koristne informacije

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE  ZA LETO 2019 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine  (Uradni list RS, št. 79/2016)                                [...]

Uvodnik – Lepa dežela

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – Lepa dežela

V mislih kot ptica lebdim nad lepo in majhno deželico. Naša kokoš je eden najlepših delov planeta, na katerem živi veliko pridnih mravljic, ki vsak mesec s svojimi prispevki polnijo vrečo brez dna.  Ker sem [...]

Kaznovanje davčnih utaj

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Kaznovanje davčnih utaj

REZULTATI ŠTEVILNIH RAZISKAV KAŽEJO, DA JE DAVČNA UTAJA TOLIKO NIŽJA, KOLIKOR JE VIŠJA ZAGROŽENA KAZEN Pri ravnanju davčnih zavezancev izhajamo iz klasične ekonomske teze, da osebe sprejemajo za maksimiranje svojih koristi racionalne in subjektivno koristne [...]

Dve transakciji, dve stališči

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Dve transakciji, dve stališči

OBE ZAPOREDNI TRANSAKCIJI, DOBAVI ZEMLJIŠČA, NA KATEREM JE SKLADIŠČE, STA EKONOMSKO NEODVISNI PRODAJI IN NE PREDSTAVLJATA ENOTNE TRANSAKCIJE  Nepremičnine so na splošno vedno aktualna zadeva, in sicer z več vidikov, z vidika prodaje, oddajanja v [...]

Pasti bonitete vozil

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Pasti bonitete vozil

ZA ELEKTRIČNA OSEBNA VOZILA DOSTI NIŽJA BONITETA, SAJ MESEČNO ZNAŠA LE 0,3 ODSTOTKA OD NABAVNE VREDNOSTI VOZILA Čeprav so bile bonitete, vezane na osebna vozila, že mnogokrat predstavljena tema, jo ponovno na kratko obnavljam, deloma [...]

Brexit in ddv (1.del)

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Brexit in ddv (1.del)

BREXIT SE PRIBLIŽUJE IN ODDALJUJE, MOGOČE DO NJEGA SPLOH NE BO PRIŠLO, TODA NE GLEDE NA VSE SE JE TREBA PRIPRAVITI IN DDV JE ENO OD BOLJ ZAHTEVNIH DAVČNIH PODROČIJ Ni še jasno, ali bo [...]

Novosti pri samoprijavi

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Novosti pri samoprijavi

INSTITUT SAMOPRIJAVE SE JE OD LETA 2007 IZKAZAL KOT POZITIVNA SPREMEMBA, KI V PRORAČUN PRINAŠA DODATNE PRIHODKE, ZAVEZANCEM PA OMOGOČA, DA ZARADI SVOJIH NAPAK NISO KAZNOVANI Z veljavnem Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 je [...]

Davčna inšpekcija brez meja

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Davčna inšpekcija brez meja

PROGRAM ZA KREPITEV REVIZIJSKE ZMOGLJIVOSTI DAVČNE INŠPEKCIJE BREZ MEJA (TIWB) POMAGA K DOSEGU VEČJE DAVČNE TRANSPARENTNOSTI PO SVETU Na spletu sem zasledila zanimiv in spodbuden članek, ki govori o strokovni pomoči državam v razvoju pri [...]

Podjetja v tuji lasti

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Podjetja v tuji lasti

LASTNIŠTVO TUJCEV V SLOVENSKIH PODJETJIH POMENI TUDI, DA SE DOBIČKI PRETAKAJO V TUJINO Z leti se v Sloveniji vse bolj krepi delež podjetij v tuji lasti. To je seveda pričakovana posledica internacionalizacije gospodarstva in seveda [...]

Računovodstvo veterinarske postaje (2.del)

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Računovodstvo veterinarske postaje (2.del)

KER SO VETERINARSKE POSTAJE MIKRO OZIROMA MALA PODJETJA, JE OPTIMALNA REŠITEV NAJETJE ZUNANJEGA RAČUNOVODSTVA Računovodstvo veterinarske postaje Računovodstvo veterinarske postaje L je organizirano kot zunanja pogodbena storitev računovodskega servisa in deluje na podlagi Pravilnika o [...]

Koristne informacije

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Koristne informacije

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE  ZA LETO 2019 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine  (Uradni list RS, št. 79/2016)                               [...]

Uvodnik – 500

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – 500

Pred vami je številka 500. Trajalo je skoraj trideset let, da smo prišli do nje. Začela je Biserka Ošlaj, ki je leta 1991 imela vizijo in je vedela, kaj želi. Ni ji manjkalo odločnosti, da [...]

DDV in preprodajalci

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za DDV in preprodajalci

PREPRODAJALCI VSTOPIJO V SISTEM DDV, KO S PREJETIMI PLAČILI PRESEŽEJO 50.000 EUR IN NE NA PODLAGI SEŠTEVKA RAZLIKE V CENI Trgovci z motornimi vozili oziroma preprodajalci, ki uporabljajo pri prodaji posebno ureditev obdavčitve z DDV, [...]

Stalna poslovna enota in DDV

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Stalna poslovna enota in DDV

STALNA POSLOVNA ENOTA JE VSAKA ENOTA, KI NI SEDEŽ DEJAVNOSTI ZAVEZANCA, Z DOVOLJ STALNIMI IN USTREZNO STRUKTURIRANIMI ČLOVEŠKIMI IN TEHNIČNIMI VIRI Pojem stalne poslovne enote se v ZDDV-1 pojavlja na več mestih. Omenja se v [...]

Manjka ničelna točka

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Manjka ničelna točka

NAJVEČJA NAPAKA JE, KER V SLOVENIJI NISMO DOLOČILI NIČELNE TOČKE OSEBNEGA PREMOŽENJA PREMOŽNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV V osebnih davčnih pregledih je največja težava začetno stanje premoženja davčnih zavezancev, ki so predmet osebnega davčnega pregleda. Davčni organ [...]

Davčne novosti

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Davčne novosti

Dohodnina – ugovori V avgustu je FURS poslal z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (to je 65,87 odstotka glede na vse vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun [...]

Spremembe obdavčitve podjetij

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Spremembe obdavčitve podjetij

OD 1. JANUARJA 2020 DALJE BO ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE IZ NASLOVA DAVČNIH OLAJŠAV IN DAVČNE IZGUBE MOGOČE ZGOLJ DO 65 ODSTOTKOV DAVČNE OSNOVE Ministrstvo za finance je tik pred poletnimi počitnicami objavilo Predlog Zakona o [...]

Države z najvišjimi in najnižjimi davki

19/09/2019|Komentarji so izklopljeni za Države z najvišjimi in najnižjimi davki

NAJRAZVITEJŠE DRŽAVE OBRAČUNAJO NAJVIŠJI DAVEK, OBSTAJA PA TUDI VELIKO IZJEM S prispevki vas vsak mesec informiramo o različnih davčnih praksah v različnih svetovnih državah. V tokratni številki primerjamo države z najnižjimi in države z najvišjimi [...]