Uvodnik – Zaključek

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – Zaključek

Pred vami je zadnja letošnja številka revije Denar. Upamo, da smo vam tudi v letošnjem letu postregli s potrebnimi informacijami, ki so vas opozorile na morebitne napake v vašem poslovanju. Naša želja je, da bi [...]

Praktični primeri oprostitve DDV v 2020

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Praktični primeri oprostitve DDV v 2020

ZAOSTROVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV DOBAVE BO ZAVEZANCEM POVZROČILO VELIKO SIVIH LAS IN NEGOTOVOSTI V skladu z določbo 1. točke 46. člena ZDDV-1[1] so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga iz Slovenije v drugo državo [...]

Novi zneski davka od premoženja

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Novi zneski davka od premoženja

NOVI ZNESKI DAVKA OD PREMOŽENJA V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13.12.2019 so objavljeni novi zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov, ki veljajo od 14. [...]

Nova uredba o povračilu stroškov

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Nova uredba o povračilu stroškov

PO NOVEM JAVNI USLUŽBENEC PREJME NOVO AKONTACIJO ZA SLUŽBENO POTOVANJE, ČEPRAV NI PORAČUNAL/VRNIL PREDHODNE V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13. 12. 2019 je objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja [...]

Pasti odsvojitve deleža

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Pasti odsvojitve deleža

OB VSAKI ODSVOJITVI POSLOVNEGA DELEŽA JE TREBA PREVERITI, KAKŠNE OBVEZNOSTI IMA PRODAJALEC, ZATO PRED ODSVOJITVIJO DELEŽA OBIŠČITE DAVČNEGA SVETOVALCA V praksi zaznavamo primere, ko fizične osebe, imetniki deleža v gospodarski družbi, ob odsvojitvi deleža ne [...]

Direktor dela na črno

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Direktor dela na črno

DIREKTORJI IN PROKURISTI, KI SVOJE DELO OPRAVLJAJO BREZPLAČNO, MORAJO PODPISATI POGODBO IN IMETI UREJENO PRIJAVO V ZAVAROVANJE Sankcije iz naslova izvrševanja Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) lahko doletijo številne gospodarske subjekte, [...]

Uspešen zaključek leta 2019

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Uspešen zaključek leta 2019

DAVČNOSVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE POUDARJA SODELOVANJE Z DAVČNOSVETOVALNIMI ZBORNICAMI DRUGIH DRŽAV Davčnosvetovalna zbornica Slovenije (DSZS) je po samo enem letu obstoja presegla vse zastavljene cilje, kar se odraža v nenehnem povečevanju članstva, ki trenutno šteje 93 [...]

Sklep in padla bančna tajnost

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Sklep in padla bančna tajnost

DO SKLEPA O ZAVAROVANJU PRIHODNJEGA DAVČNEGA DOLGA S KRŠITVIJO USTAVNE PRAVICE DO BANČNE TAJNOSTI Ste prejeli sklep za zavarovanje, s katerim je prepovedana odtujitev in obremenitev nepremičnine, in to še preden ste sploh bili pozvani [...]

Poslovna uspešnost in davek

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Poslovna uspešnost in davek

PRI IZPLAČILU POSLOVNE USPEŠNOSTI V VEČ DELIH V ENEM LETU SAMO PRVO IZPLAČILO NE BO OBDAVČENO Z DOHODNINO Delodajalci se ob koncu uspešnega poslovnega leta vse pogosteje odločajo, da bodo svoje zaposlene nagradili za njihov [...]

Davčne novosti

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Davčne novosti

Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom Glede na določbe 50. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen prenos denarnih sredstev. [...]

Analiza obdavčitve prejemkov (2.del)

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Analiza obdavčitve prejemkov (2.del)

NAJNIŽJE PLAČE PRAKTIČNO Z DOHODNINO NISO OBDAVČENE, DODATNI PREJEMKI NAD 10.000 EVROV MESEČNO PA KAR S 50 ODSTOTKOV Kadar obravnavamo nivo obdavčitve posameznikov, imamo praviloma vedno v mislih predvsem obdavčitev prejemkov iz dela. Pri tem [...]

Uspešnost pobiranja turistične takse

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Uspešnost pobiranja turistične takse

MED SLOVENSKIMI OBČINAMI OBSTAJAJO VELIKE RAZLIKE PRI PRIHODKIH IZ NASLOVA TURISTIČNE TAKSE Davki, povezani s turistično dejavnostjo, postajajo vse pomembnejši prihodek javnih blagajn. Čeprav znesek pobrane turistične takse v Sloveniji vsako leto narašča, se zdi, [...]

Najsrečnejši z najvišjim davkom

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Najsrečnejši z najvišjim davkom

SREČA JE POSLEDICA USTVARJANJA MOČNIH DRUŽBENIH TEMELJEV Države, ki zasedajo prvih deset mest na seznamu najsrečnejših držav za leto 2019, so Finska, Danska, Norveška, Islandija, Nizozemska, Švica, Švedska, Nova Zelandija, Kanada in Avstrija. Uvrstitev na [...]

Ena taksa za en revizijski zahtevek

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Ena taksa za en revizijski zahtevek

ZA VSEBINSKO OBRAVNAVO REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA SE ZAHTEVA KONKRETNI INTERES Aktivna legitimacija po pravilih o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja se prizna stranki le, če navaja in dokaže, da je imela ali ima interes za [...]

Koristne informacije

19/12/2019|Komentarji so izklopljeni za Koristne informacije

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE ZA LETO 2019 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 79/2016)                               [...]

Uvodnik – Spoštovanje

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – Spoštovanje

Vsak dan sem vse bolj presenečen, kako ljudje slabo poznajo naš davčni sistem, obračun plač in sploh katere in koliko prispevkov plačujemo od naših plač. Vse to se odraža tudi v nepotrebnih linčih posameznikov, katere [...]

Šarčevi ne spoštujejo vrhovnega sodišča

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Šarčevi ne spoštujejo vrhovnega sodišča

OD VLADE, MINISTRSTVA ZA FINANCE IN FURSA PRIČAKUJEMO, DA SPOŠTUJEJO SODBE VRHOVNEGA SODIŠČA, NE PA DA JIH IGNORIRAJO NA ŠKODO DAVČNIH ZAVEZANCEV Do zdaj sem sodeloval v velikem številu davčnih postopkov, doživel sem marsikaj, tako [...]

Kapitalska davčna amnestija

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Kapitalska davčna amnestija

ZA NOVO ADRIO OZIROMA AIR SLOVENIA BI LAHKO KAPITAL ZBRALI S KAPITALSKO DAVČNO AMNESTIJO Adria je propadla in Slovenci smo na neki način odrezani od sveta. Res je, da so Benetke, Celovec, Gradec, Trst in [...]

Brexit in DDV (2.del)

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Brexit in DDV (2.del)

BREXIT SE PRIBLIŽUJE IN ODDALJUJE, MOGOČE DO NJEGA SPLOH NE BO PRIŠLO, TODA NE GLEDE NA VSE, SE JE TREBA PRIPRAVITI IN DDV JE ENO OD ZAHTEVNEJŠIH DAVČNIH PODROČIJ Na dan, ko tole pišem, je [...]

Novosti v davčnem postopku

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Novosti v davčnem postopku

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU JE DELEŽEN MAJHNIH, A POMEMBNIH SPREMEMB, ZATO BODITE POZORNI NA ROKE Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki so bile sprejete in objavljene v Uradnem listu številka 66/2019, niso [...]

Spremembe dohodnine

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Spremembe dohodnine

VIŠJI NETO DOHODKI FIZIČNIH OSEB IN VIŠJA OBDAVIČITEV DOHODKOV IZ PRIVARČEVANIH SREDSTEV STA BISTVENI NOVOSTI SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI V avgustovski številki revije Denar je bil objavljen članek o predvidenih spremembah in dopolnitvah Zakona o [...]

Davčne novosti

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Davčne novosti

  Zagotavljanje sledljivosti tobačnih izdelkov  Določitev obsega in načina obveznosti evidentiranja gibanja tobačnih izdelkov in deaktivacije posebnih identifikacijskih oznak v skladu s sistemom sledljivosti tobačnih izdelkov. Za izvedbo postopka uničenja in vračila trošarine na podlagi [...]

Kriminal belega ovratnika

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Kriminal belega ovratnika

POSAMEZNIK RAZMIŠLJA O KRIMINALITETI, KER GA DRŽAVA OBDAVČUJE PREVISOKO Po Wikipediji se »kriminal belega ovratnika« nanaša na finančno motiviran in nenasilen kriminal poslovnih in političnih profesionalcev. Tipični primeri kriminala belega ovratnika vključujejo goljufije, podkupovanja, Ponzijevo shemo (imenuje se [...]

Dejanski prejemek ali dobiček tujca

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Dejanski prejemek ali dobiček tujca

TUJCI V SLOVENIJI IMAJO TEŽAVE, KER DRŽAVNI URADNIKI NE RAZUMEJO SISTEMA NORMIRANEGA S.P., ŠE POSEBEJ, KAJ JE DEJANSKI PREJEMEK OZIROMA ZADOSTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE Članek opisuje zgodbo tujega para. Mož je imel dovoljenje za stalno [...]

Spletna davčna oaza

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Spletna davčna oaza

DAVČNE UPRAVE PO SVETU IŠČEJO NAČINE ZA OBDAVČITEV DOHODKA OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV NA SOCIALNIH OMREŽJIH Današnje gospodarstvo se močno razlikuje od tistega, ki je poganjalo ustvarjanje kapitala v 20. stoletju. Hiter tehnološki napredek [...]

Napoved poslovanja

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Napoved poslovanja

ZA NAPOVEDOVANJE TVEGANOSTI POSLOVANJA Z GOSPODARSKIMI SUBJEKTI SO UPORABNI SODOBNI MODELI PRESOJANJA TVEGANOSTI BONITETE GOPODARKIH SUBJEKTOV  Denar je bil že od nekdaj sveta vladar. To velja tako za poslovanje v zasebnih, državnih, občinskih podjetjih, zavodih, [...]

Analiza obdavčitve prejemkov (1.del)

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Analiza obdavčitve prejemkov (1.del)

NAJNIŽJE PLAČE PRAKTIČNO Z DOHODNINO NISO OBDAVČENE, DODATNI PREJEMKI NAD 10.000 EVROV MESEČNO PA KAR S 50 ODSTOTKOV  V Sloveniji več ali manj prevladuje prepričanje, da imamo dokaj visoko in tudi močno progresivno davčno obremenitev [...]

Koristne informacije

19/11/2019|Komentarji so izklopljeni za Koristne informacije

DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE  ZA LETO 2019 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine  (Uradni list RS, št. 79/2016)                                [...]

Uvodnik – Lepa dežela

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Uvodnik – Lepa dežela

V mislih kot ptica lebdim nad lepo in majhno deželico. Naša kokoš je eden najlepših delov planeta, na katerem živi veliko pridnih mravljic, ki vsak mesec s svojimi prispevki polnijo vrečo brez dna.  Ker sem [...]

Kaznovanje davčnih utaj

19/10/2019|Komentarji so izklopljeni za Kaznovanje davčnih utaj

REZULTATI ŠTEVILNIH RAZISKAV KAŽEJO, DA JE DAVČNA UTAJA TOLIKO NIŽJA, KOLIKOR JE VIŠJA ZAGROŽENA KAZEN Pri ravnanju davčnih zavezancev izhajamo iz klasične ekonomske teze, da osebe sprejemajo za maksimiranje svojih koristi racionalne in subjektivno koristne [...]