POMANJKANJE IZOBRAŽEVANJA, NEZNANJE IN NESAMOSTOJNOST SO GLAVNI RAZLOGI ZA VEČJO BIROKRACIJO

Tistim, ki se ukvarjajo s preoblikovanjem raznih statusnih oblik, je jasno, da preoblikovanje pomeni univerzalno pravno nasledstvo. Kar je subjekt imel pred preoblikovanjem, ima tudi po njem. Praviloma se spremenita le matična in davčna številka. Navedeno pomeni, da vse pogodbe, ki jih je subjekt imel sklenjene pred preoblikovanjem, veljajo še naprej. Prav tako vsa soglasja, dovoljenja in tudi koncesije, ki jih je subjekt že pridobil pred preoblikovanjem in so še veljavna, naj bi veljala tudi po preoblikovanju, vendar temu ni tako. V teh primerih bi prevzemni subjekt na podlagi sklepa o preoblikovanju pri pristojnih organih lahko zahteval, da v poenostavljenem postopku preverijo formalno izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti. Na tej podlagi  bi lahko izdali ustrezno odločbo o prenosu soglasij, dovoljenj in koncesij na preoblikovani subjekt.  Žal v praksi posamezniki pri uradnikih naletijo na vrsto težav, ki so predvsem posledica neznanja.