KONFLIKT MED DELOM IN DRUŽINO NEGATIVNO VPLIVA NA POSAMEZNIKOVO ZADOVOLJSTVO PRI DELU IN ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 

Ob današnjem hitrem tempu življenja se posameznik nemalokrat srečuje s težavo, kako uskladiti vse življenjske vloge in obveznosti, še posebej tiste, povezane z delom in družino. Pogosto se pojavi konflikt med obema sferama, ki je lahko časovni ali pa obremenitveni. Na konflikt med delom vplivajo številni dejavniki, eden bolj pomembnih je spol. Čeprav se tudi moški srečujejo s težavami usklajevanja dela in družine, so še vedno ženske tiste, pri katerih je konflikt med delom in družino večji, saj v večji meri prevzemajo skrb za otroke in gospodinjska opravila. Konflikt med delom in družino ima različne posledice, med najbolj pogostimi so stres, nezadovoljstvo in izgorelost. Prispevek opisuje konflikt med delom in družino z ženskega in moškega vidika.