DOHODNINSKE DAVČNE OLAJŠAVE 

ZA LETO 2019

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine 

(Uradni list RS, št. 79/2016)

                                                                                                                                  

OLAJŠAVE LETNO MESEČNO
Splošna dohodninska olajšava 3.302,70 275,22
Splošna olajšava za dohodke do 11.166,37 evrov 3.217,12 268,09
Dodatna olajšava za dohodki med 11.166,37 in 13.316,83 evrov 1.115,94 92,99
Olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro 17.658,84 1.471,57
Olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta 3.302,70 275,22
Olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

  •       – drugega vzdrževanega otroka
  •       – tretjega vzdrževanega otroka 
  •       – četrtega vzdrževanega otroka  
  •       – petega vzdrževanega otroka  
  •       – vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino  
  •         olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
2.649,24

4.418,54

6.187,85

7.957,14

1.769,30

220,77

368,21

515,65

663,09

147,44

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega

družinskega člana

2.436,92 203,08
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.819,09 234,92

 

DOHODNINSKA LESTVICA 

ZA LETO 2019

če znaša neto letna davčna osnova v evrih

       

               nad                            do

znaša dohodnina v evrih

                                             8.021,34                                 16 %
             8.021,34                20.400,00          1.283,41   +   27 %  nad    8.021,34
           20.400,00                48.000,00          4.625,65   +   34 % nad   20.400,00
           48.000,00                70.907,20        14.009,65   +   39 %  nad  48.000,00
           70.907,20        22.943,46   +   50 %  nad  70.907,20 

 

DOHODNINSKA LESTVICA 

ZA LETO 2019/MESEČNA

če znaša neto mesečna osnova v evrih

       

               nad                          do

znaša dohodnina v evrih
                                            668,44                                16 %
             668,44                 1.700,00             106,95   +   27 %  nad     668,44
          1.700,00                 4.000,00             385,47   +   34 %  nad  1.700,00
          4.000,00                 5.908,93          1.167,47   +   39 %  nad  4.000,00
          5.908,93          1.911,95   +   50 %  nad  5.908,93

 

OBRESTNA MERA ZA OBRESTI NA POSOJILA 

MED POVEZANIMI OSEBAMI NA PODLAGI 

PRAVILNIKA O PRIZNANI OBRESTNI MERI

ZA OKTOBER 2019

Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07)

Priznana obrestna mera je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih in pribitka, izraženega v bazičnih točkah.

Variabilni del obrestne mere:

EUR USD JPY GBD CHF
do vključno 1 meseca    -0,46700 % 2,01088 % -0,11800 % 0,71588 %  -0,81400 %
do vključno 3 meseca -0,42800 % 2,08863 % -0,09850 % 0,75963 % -0,77260 %
do vključno 6 mesecev -0,38700 % 2,05650 % -0,05000 % 0,83463 % -0,72000 %
12 mesecev -0,33000 % 2,03550 %  0,03333 % 0,91088 %  -0,60960 %

Pribitek, izražen v bazičnih točkah za pravno osebo, ki nima kreditne ocene:

ROČNOST ODSTOTEK PRIBITKA
do vključno   1 leta 0 točk  =  0,00 % 100 točk  =  1,00 % 1,00 %
do vključno   5 let 3 točk  =  0,03 % 100 točk  =  1,00 % 1,03 %
do vključno 10 let 5 točk  =  0,05 % 100 točk  =  1,00 % 1,05 %
             nad 10 let 6 točk  =  0,06 % 100 točk  =  1,00 % 1,06 %

Pribitek, izražen v bazičnih točkah za fizično osebo, ki nima kreditne ocene:

ROČNOST ODSTOTEK PRIBITKA
do vključno   1 leta 0 točk  =  0,00 % 75 točk   =  0,75 % 0,75 %
do vključno   5 let 3 točk  =  0,03 % 75 točk   =  0,75 % 0,78 %
do vključno 10 let 5 točk  =  0,05 % 75 točk   =  0,75 % 0,80 %
             nad 10 let 6 točk  =  0,06 % 75 točk   =  0,75 % 0,81 %

Primer:

  1. Povezana pravna oseba prejme 10.000,00 evrov posojila z ročnostjo 2 let

Obrestna mera znaša:     -0,33000 %     variabilna obrestna mera

                                               1,03000 %     pribitek

                                         ————————————————–

                                              0,70000 %     skupna obrestna mera

  1. Povezana fizična oseba prejme posojilo 10.000,00 evrov z ročnostjo 2 let 

Obrestna mera znaša:    – 0,33000 %     variabilna obrestna mera 

                                              0,78000 %     pribitek

                                        ————————————————–

                                              0,45000 %     skupna obrestna mera

Opomba: Pri izračunu skupne obrestne mere sem upošteval negativno variabilno obrestno mero, saj se ne strinjam z razlago nekaterih, da variabilna obrestna mera lahko znaša najmanj 0,00 odstotkov. Vsak davčni zavezanec pa se lahko odloči kako bo postopal. [/restrict]